Pühapäeval, 22. aprillil algusega kella 10 toimub Tallinnas Estonia kontserdisaalis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kongress.

Päevakord:

10.00-11.00 Delegaatide ja külaliste registreerimine

11.00-11.10 Kongressi avamine (lipud, hümn) 11.10-11.15 Kongressi juhatuse valimine

11.15-11.25 Kongressi päevakorra ja töökomisjonide kinnitamine (sekretariaat, mandaatkomisjon, häältelugemiskomisjon, redaktsioonikomisjon)

11.25-11.30 Erakonna auesimehe president Arnold Rüütli tervitus

11.30-11.35 Mandaatkomisjoni aruanne

11.35-12.00 Erakonna esimehe Mart Helme kõne kongressile

12.00-12.15 Erakonna volikogu esimehe Paul Puustusmaa sõnavõtt

12.15-12.30 Fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnavõtt

12.30-12.45 Juhatuse aruanne erakonna tegevusest

12.45-12.50 Revisjonikomisjoni aruanne

12.50-12.55 Redaktsioonikomisjoni esimehe sõnavõtt

12.55-13.10 Külaliste tervitused

13.10-13.15 Esimehe ja aseesimeeste kandidaatide esitlemine

13.15-13.30 Esimehe ja aseesimeeste valimine

13.30-14.15 Lõuna

14.15-14.20 Esimehe ja aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine

14.20-14.25 Juhatuse kandidaatide esitlemine

14.25-14.40 Juhatuse valimine

14.40-14.50 Põhikirja muudatuste tutvustamine, hääletamine

14.50-15.00 Kongressi pöördumine ja hääletamine

15.00-15.20 Registreeritud sõnavõtud

15.20-15.25 Juhatuse valimise tulemuste kinnitamine

15.25-15.30 Volikogu ja aukohtu kandidaatide esitlemine

15.30-15.50 Volikogu ja aukohtu valimine

15.50-16.30 Kohvipaus

16.30-17.00 Erakonna liikmete tunnustamine

17.00-17.20 Registreeritud sõnavõtud

17.20-17.25 Volikogu ja aukohtu valimistulemuste kinnitamine

17.25-17.30 Kongressi lõpetamine

Kongress on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kõrgeim organ. Korraline kongress kutsutakse kokku kord aastas. Kongress on reeglina delegaatide koosolek. Delegaatide esindusnormi määrab volikogu. Ringkonnad edastavad oma delegaatide nimekirjad juhatusele vähemalt nädal enne kongressi.

Kongress määrab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitilise kursi ja tegutsemise põhimõtted. Salajasel hääletamisel valitakse kuni järgmise korralise kongressini esimehe ja kolm aseesimeest, kes ühtlasi saavad juhatuse liikmeks.

Samuti valitakse üksteist erakonna juhatuse liiget, viisteist Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu liiget ja aukohtu liikmed.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama