KONSERVATIIVNE MANIFEST(kinnitatud erakonna kongressil, 24.03.2012)

OLUKORRAST RIIGIS

Taasiseseisvumisele järgnenud aastatel on Eesti Vabariik saavutanud tähelepanuväärset edu vaba demokraatliku ühiskonnakorralduse, majanduse, hariduse ja kultuuri alal. Kahjuks on aga nii mõneski väga olulises valdkonnas (nt regionaalses arengus, ühiskonna kihistumises, tööhõives, ohtlike haiguste ja sõltuvuste levikus) tekkinud probleemid, mille vältimiseks on tehtud liiga vähe. Taasiseseisvunud Eestis on Eesti rahva püsimajäämine suurema surve all kui möödunud aastakümnetel.

Vaba ja õiglane ühiskonnakorraldus peab kindlustama kõigile oma liikmetele tingimused normaalseks tegutsemiseks ja eluks igal pool riigis ning vältima ohtlikku kihistumist. Paljudele ausatele ja mõtlevatele inimestele on selge, et tänane Eesti ei ole oluliste kiireloomuliste muutusteta jätkusuutlik, ei taga meie inimeste kestvat heaolu, majanduse ja kultuuri arengu vajadusi ning eestluse säilimist Eestis ja maailmas.

Sellise olukorrani on viinud ühekülgne, ühe osa ühiskonna huvide eelistamise poliitika, mida viib ellu riigijuhtimise liigne, kohati isegi ebademokraatlik tsentraliseerimine, võimukandjate ennastkiitev demagoogia ja Eesti kapitalile kuuluva majanduse ebapiisavate arenguvõimaluste loomine ning vähene toetamine. Riigil puudub iseseisev arenguvisioon ja -strateegia jätkusuutliku arengu suunamiseks.

Ebaproportsionaalselt suures osas loodetakse välisrahale luues sellega ohtliku sõltuvuse välisilmast. Tagajärjeks on Eesti muutmine odavtööjõu maaks, kus on võimalik välisfirmade kasumi maksuvaba väljaviimine Eestist, omavalitsuste tulubaasi kärpimine, suurematest keskustest kaugemal asuvate piirkondade kohaliku elu vähene toetamine jne. Eesti on seetõttu osaliselt muudetud Euroopa Liidu, väliskapitali ja karjääriametnike- funktsionääride huvisid esindavaks piirkonnaks.

Nii terendab reaalne oht, et pole mõistlikku tulevikku ühelgi ühiskonnakihil – töötajatel, ettevõtjatel, intelligentsil, maaelanikel, linlastel, lastel-noortel ega eakatel. Niisugust ohtlikku tulevikku tuleb ja saab vastutustundlike poliitiliste jõudude ja rahva ühiste pingutustega vältida. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kui rahvuslik edumeelne erakond soovib aktiivselt aidata kaasa uute positiivsete arengute tekkimisele, mis suudavad muuta elu paremaks igal pool Eestis.

Kutsume kõiki inimesi mõtlema kaasa ja ühinema Eesti kõrgeima poliitilise eesmärgi täitmisel, milleks on eestluse säilitamine, riigi ja rahva jätkusuutliku arengu ning heaolu tõusu reaalne tagamine. Ainult eesti rahvas ise saab kõike seda saavutada, tuginedes vabaduses oma loomulikule elutahtele ja arendades sõbralikku koostööd teiste rahvastega.


Rahvas eelkõige!

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Vaba ja õiglane ühiskonnakorraldus peab kindlustama kõigile oma liikmetele tingimused normaalseks tegutsemiseks ja eluks igal pool riigis ning vältima ohtlikku kihistumist.
Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama