KONSERVATIIVNE MOTO


Rahvas eelkõige! Kui peab valima poliitika ja rahva vahel, tuleb valida rahvas; kui peab valima enda ja rahva vahel, tuleb valida rahvas; kui peab valima rahvaste vahel, tuleb valida oma rahvas, austades teiste rahvaste samasuguseid õigusi!EESTI ALGAB KODUSTKõigile ausatele ja mõtlevatele inimestele on selge, et tänane Eesti ei ole ilma oluliste muutusteta jätkusuutlik, ei taga meie inimeste heaolu, majanduse ja kultuuri arengu vajadusi ega eestluse säilimist Eestis ja maailmas.

Sellise olukorrani on viinud riigijuhtimise ebademokraatlik tsentraliseerimine, meedia monopoliseerimine, võimukandjate ennastkiitev demagoogia, korrumpeerunud kartellipoliitika, majanduslangus ja Eesti kapitalile kuuluva majanduse järkjärguline väljasuretamine, Eesti muutmine odavtööjõu maaks, välisfirmade kasumi maksuvaba väljaviimine Eestist, omavalitsuste tulubaasi kärpimine, kohaliku elu väljasuretamine.

Suveräänne rahvusriik on muudetud Euroopa Liidu, väliskapitali ja stagneerunud karjääriametnike-funktsionäride huvisid esindavaks vasallriigiks, kus ei ole hea mitte ühelgi ühiskonnakihil – töötajatel, ettevõtjatel, intelligentsil, maaelanikel, linlastel, lastel-noortel ega eakatel. Võimuerakondade juhid ja nende moodustatud valitsused on tekitanud mõõtmatut kahju Eesti riigile, majandusele, eesti rahvale ja eestlusele.

Need poliitilised jõud, kes juhtisid Eesti kriisi, pole suutelised meid sealt välja tooma. Tänast riigi juhtimist tuleb vältimatult muuta, sest vastasel korral kujunevad hävingut põhjustavad protsessid pöördumatuks.
Kutsume kõiki inimesi mõtlema kaasa ja ühinema meiega Eesti kõrgeima poliitilise eesmärgi täitmisel, milleks on eestluse säilitamine, riigi ja rahva arengu ning heaolu tõusu reaalne tagamine. Ainult eesti rahvas ise saab kõike seda muuta!
• KODANIK JA KODANIKUÜHISKOND
• SOTSIAALPOLIITIKA
• PEREKOND
• HARIDUS JA KULTUUR
• TERVISHOID
• MAJANDUS JA PÕLLUMAJANDUS
• RIIK JA VALITSEMINE
• ÕIGUS JA KORRAKAITSE
• VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA
• RIIGIKAITSE
• REGIONAALARENG JA KOHALIK OMAVALITSUS
• LOODUSHOID JA ENERGEETIKAEesti Konservatiivne Rahvaerakond on Eesti Vabariigi järjepidevusest ja põhiseadusest lähtuv rahvuslik-konservatiivne erakond, mis liidab rahvusriigi, sotsiaalse sidususe ja demokraatlike põhimõtete eest seisvaid inimesi.

Meie sise- ja välispoliitika eesmärgiks on Eesti iseseisvuse ja sõltumatuse kindlustamine ning lähtumine Eesti rahva ja riigi huvidest. Meie poliitiliseks baasiks on demokraatial ja võimude lahususel rajanev õigusriik, kus seadused kehtivad võrdselt kõikide inimeste suhtes.
Meie tegevus põhineb kolmel alusväärtusel:

• Eestluse elujõud, mis rajaneb keele, kultuuri, hariduse, perekonna, traditsioonide ja rahvusliku majanduse toetamisel.

• Võrdsete võimalustega osalusühiskond, kus avatud, aus ja demokraatlik riigivalitsemine tagab igale kodanikule eneseteostuse ja poliitilise kaasatuse võimaluse.

• Sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalustatud areng ja heaolu, mille tagab õiglane ja tugev riik, rakendades hoolivat ja teadmispõhist poliitikat ning arendades elukeskkonda loodust säästvalt.
Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama