Tahtes ja tõotades säilitada meie kolme hindamatu ja kordumatu pärandiga rahvast, kes on tihti püsinud Lääne vabaduse ja kõikehõlmavate idealistlike väärtuste kaitsevallina Ida hirmuvalitsuse vastu, kes on elavateks tunnistajateks inimväärikuse ja rahvusliku au, iseseisvuse ja demokraatia võidust kommunistliku totalitarismi üle, keda nüüd on ähvardamas nii šovinistlik imperialism kui ka rahvusülene globalism, kes ootavad aega uueks rahvuslikuks ärkamiseks, kuulutavad Bauskas kokku tulnud Eesti, Läti ja Leedu rahvuslased:

Me kinnitame oma rahvaste suveräänsuse ülimuslikkust rahvusüleste institutsioonide ees ja me seisame vastu igale katsele lülitada meie iseseisvaid rahvusriike Euroopa Ühendriikide koosseisu.

Me jälgime hoiatava näitena Lääne-Euroopa riikide immigratsioonipoliitikat. Meie demograafiline olukord ei luba mingisugust uut massilist sisserännet meie riikidesse.

Me peame põhilisteks väärtusteks perekonda ja isamaad, vaatamata terendavatele kultuurilise marksismi, postmodernistliku multikulturalismi ning hävitava liberalismi ideedele. Meie väärikus ega armastus oma kodumaade vastu ei luba meil astuda kõledat maailmakodanike teed.

Me näeme poliitilise iseseisvuse kõrval sama tähtsana oma majanduslikku iseseisvust. Me oleme valmis võitlema rahanduslike välismõjudega oma riikides ja peame oma rahvusliku rikkuse aluseks vaid eestlaste, lätlaste ja leedulaste kapitali.
Me nõuame oma valitsustelt sirgeselgset ja otsekohest vastust meie riikide suveräänsuse rikkumisele ja igasugusele meie siseasjadesse sekkumisele, mida jätkuvalt võtavad ette eriti Venemaa võimud, kuid ka teised imperialistlikku poliitikat mõjutavad jõud. Meie riigikeeled, piirid ja kangelaste mälestus on pühad ega kuulu läbirääkimistele.

Me jääme kindlaks Nõukogude kommunistliku okupatsiooni poolt tekitatud kahjude hüvitamise nõudele. Okupatsiooni tunnistamine ja selle täielik hüvitamine peab saama naaberriikide omavahelise usalduse aluseks ning tagama, et agressioon ja sissetung meie riikide vastu enam iialgi ei kordu.
Me tunnistame vajadust oma rahvaste füüsiliseks kaitseks relvastatud vägivalla vastu ja vajadust üles ehitada kolm tugevat, rahvuslikust kaitsetahtest innustatud, iseseisva võitlusvõimega, kuid üksteise abistamiseks alati valmis sõjaväge.
Me usume aga, et võitlus väliste ohtude ja globaalsete väljakutsete vastu ei saa kanda vilja, kuni ei ole taastatud meie rahvuslik uhkus, vaimne ühtekuuluvus ja usk iseendasse. Vaid sel teel saame leida lahenduse ka meid seestpoolt ähvardavatele demograafilistele muredele.

Me oleme valmis valgustama teed uueks rahvuslikuks ärkamiseks, mis peab taastama jõu meie soontes. Me äratame ellu rahvusluse vaimu selle kõige positiivsemas tähenduses, ja kuulutame seda oma elujõuliste rahvaste seas, seda eelkõige isamaalise hariduse ja kultuuri arendamise näol.

Me lubame teha koostööd oma veendumustes ja tegudes, sest meie üksmeel teeb meid võitmatuks. Me külastame üksteise üritusi, võtame vajadusel vastu ühiseid avaldusi, toetame infovahetust, kultuurilisi ja majanduslikke koostööprogramme, ning seisame ühiselt vastu meid ähvardavatele ohtudele. Meie tihedad ja soojad suhted ehitavad silla üle erinevate keelte, et Läänemere kaldal jagada ühiseid tundeid ja mälestusi.

Olgu selle deklaratsiooni allakirjutamine märgiks meie südamlikest ja palavaist suhetest!

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel:

Mart Helme – esimees
Ruuben Kaalep – juhatuse liige

“Visu Latvijai!” nimel:

Raivis Dzintars – esimees
Jānis Iesalnieks – juhatuse liige
Jānis Dombrava – juhatuse liige

Tautininkų sąjunga nimel:

Gintaras Songaila – esimees
Julius Panka – aseesimees
Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama