Täna avalikustas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Estonia Talveaias kohalike omavalitsuse valimiste üleriigilise platvormi, mis kannab nime “EKRE 10 käsku”. Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Mart Helme sõnul ei olnud eesmärk kokku panna nimekirja valimislubadustest, sest poliitikud on valimislubaduste mõiste ära lörtsinud.  

“Panime kokku 10 käsku, sest meie erakond ajab väärtustele tuginevat poliitikat. Meie valimisplatvorm on selgelt seotud erakonna rahvuskonservatiivse maailmavaatega ja mõeldud järgimiseks üle Eesti,” ütles Helme. Helme toob näiteks iibe teema. “Meie hinnangul peab Eesti rahva sündimuse tõstmisele kaasa aitama ka kohalik võim. Selleks tahame tõsta laste sünnitoetuse 1000 euroni kuus ja 1. klassi minevate laste ranitsatoetuse 500 euroni.”

Eestlaste jõukuse kasvatamiseks on Helme sõnul vältimatu arendada rahvuslikku majandust ja väikeettevõtlust. “Eesti Me kuulutame sõja omavalitsustes lokkavale bürokraatiale ja lõpetame ettevõtjate kiusamise totrate euroregulatsioonidega.”

Helme sõnul tuleb märkimisväärselt tõsta omastehoolduse toetust. “Praegune toetus, mida omastehooldajad riigilt oma suure vaeva eest saavad, on lihtsalt piinlik. Me tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani, mis on tänavu 470 eurot kuus.”

10 käsku sedastab, et eestlased peavad jääma oma maa peremeheks. “Me näeme, et üle Eesti on rajatud mitmeid pagulaskeskuse kohalike elanike tahte vastaselt. Meie oleme seisukohal, et kvoodiimmigrante omavalitsuse loata vastu ei võetaks ja lõpetataks kvoodi alusel Eestisse jõudnud sisserändajate ülalpidamine meie inimeste arvelt. Samuti piirame metsa- ja põllumaa müüki välismaalastele.”

Samamoodi tahab EKRE kiirabi, politseid ja päästeteenistust igasse omavalitsusesse ning ööpäev läbi avatud valveapteeki igasse maakonda.

EKRE 10 käsku mõistab ühemõtteliselt hukka korruptsiooni. “Meie eesmärk on lüüa rehepapid valitsemise juurest minema ja lõpetada maksumaksjate raha raiskamine. Igasuguste hankelepingute suunamisele omadele teeme kiire lõpu,” ütles Helme.

Selge seisukoha võtab EKRE platvorm väärtuskasvatuse küsimustes. “Lapsed peavad saama eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Me ei lase teha oma lastest juurte ja identiteedita globalistlikku massi. See tähendab, et homo- ja multikulti propaganda hoiame koolidest ja lasteaedadest eemal,” ütles Helme. “Eesti keele ja meele alalhoidmiseks on vältimatu, et riik annab eestikeelset haridust alates lasteaiast, sealhulgas Tallinnas ja Ida-Virumaal. Samamoodi on vältimatu arendada just rahvuskultuuri. Selleks tuleb suurendada toetusi rahvatantsu, koorilaulu ja pärimusmuusikat harrastavatele kollektiividele,“ on Mart Helme veendunud.

“Mida rohkemates omavalitsustes me saame pärast valimisi 10 käsku ellu viima hakata, seda kiiremini saab Eestist eestlaste jaoks parim paik maailmas, kus elada, töötada ja lapsi kasvatada.”

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama