Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu läbis 9.12.15 esimese lugemise ja läheb nüüd teisele ringile. Teisele lugemisele saatmise poolt oli 56 ja vastu 38 saadikut. EKRE fraktsioon hääletas kehtiva seaduse muutmise vastu. Põhiettekandega fraktsiooni nimel esines kultuurikomisjoni liige Jaak Madison.

Madison pani imeks, et Haridus- ja Teadusministeeriumis ei soovita või ei taheta teha uurimusi selle kohta, kui paljusid lapsi ja lapsevanemaid selline seadusemuudatus mõjutab? Ja kui palju on tegelikult neid lapsi, kelle vanemad ei suuda õppemaksu tõusuga kaasa minna ning jätkata seetõttu kooliteed erakoolides?

EKRE fraktsioon pole rahul, et välja ei ole uuritud, kus on nn punased alad koolidest, kes ei saa enam kohalikelt omavalitsustelt toetust peale nimetatud seadusemuudatuse rakendumist. „Seejärel saaks ju minna otse koolidesse ja teha uuringud lapsevanemate kohta, kui paljud neist on võimelised  maksma kas 50% või 70% kõrgemat õppemaksu? Ja kuhu suunatakse need õpilased, kelle vanemad ei suuda kõrgemat maksu maksta ja peavad seetõttu erakoolidest lahkuma? Kas riigi- ja munitsipaalkoolid on nende vastuvõtuks valmis?“ ütles Madison

Seda paraku tehtud pole ja see on halb! “Lapsed ei saa ju oma haridusteed pooleli jätta ja nende vanemad on samuti maksumaksjad, järelikult on neil täielik õigus kohale kodujärgses riiklikus- või munitsipaalkoolis, ütles Madison. „Praegu on Eestis tegutsevaid erakoole 46  ja ministeerium ei saa neid lihtsalt ignoreerida.“

Madisoni arvates on erakoolide toimetuleku vahendite kärpimine nii lühikese etteteatamisega ülimalt riskantne samm riigi poolt, kes tõmbab vaiba jalge alt ära erakoolidelt, kus praegu õpib üle 5700 õpilase, ja järgmisel aastal ehk veelgi rohkem. 2017 on kohalikud valimised, mis tähendab et parteidel on siin veel mõttekoht kas sattuda suure hulga inimeste pahameele alla või kasutada paindlikemaid meetodeid.

EKRE fraktsioon taunib erakoolide survestamist selleski mõttes, et munitsipaal- ja eriti riigikoolides on kergem läbi viia valitsustele meelepärast multikultuurset ideoloogiat.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama