Täna 30.septembril toimus Riigikogus EKRE fraktsiooni kohtumine riigihalduse ministri Arto Aasaga. Konservatiivid kutsusid ministri endaga kohtuma, et saada ülevaadet planeeritava kohalike omavalitsuste haldusreformi läbiviimise kohta.

Minister rääkis haldusreformi eesmärkidest ja ajakavast. Reformi eesmärgiks on muuta omavalitsused tugevamaks, efektiivsemaks ja iseseisvamaks. Liitmist ootab ligi 80% omavalitsustest, kelle inimeste arv jääb alla 5000 inimese. See arv 5000 on ka vastava ekspertkomisjoni poolt soovitatud elanike arv loodavates ideaalomavalitsustes, kuid kindlasti jäävad kehtima ka erandid ja muud kompromissid.

Kuni 2017 aasta kohalike valimisteni kehtib vana kord, kus soodustatakse valdade vabatahtlikku liitumist vastavate motivatsioonipakettidega. 2016 jaanipäevaks aga tahetakse saada valmis seadus, mis juba reguleeriks omavalitsuste ühinemist ning nende poolt pakutavate teenuste hulka ja kvaliteeti, samuti lubaks valdade liitmist ülevalt poolt kaasates protsessi mõistagi ka omavalitsusi. Riigikokku kavatseb valitsus eelnõu tuua veebruaris 2016. 2019. aastaks peaks reform aga olema juba läbi viidud.

Pärast Aasa ettekannet esitati talle fraktsiooni poolt küsimusi ja arutati võimalikke arengustsenaariume. Konservatiivide saadikud võtsid ministri kava teadmiseks, ent juhtisid tähelepanu sellele et ajakava on liiga kiire, kuna probleem on väga töömahukas. Samuti polnud konservatiivid veendunud kas antud kava on piisavalt proportsionaalne, loogiline ja tagab teenuste pakkumise ning uute loodud omavalitsuste kestva funktsioneerimise praeguste demograafiliste protsesside valguses (rahvastiku kahanemine ja äravool linnadesse ning välismaale).

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama