Konservatiivne Rahvaerakond pärib siseminister Andres Anveltilt aru, miks on riik lasknud tekkida olukorral, kus Eestisse asub elama mitu korda rohkem välismaalasi, kui näeb ette seadusega kehtestatud ülempiir.

Välismaalaste seaduse kohaselt ei tohi aastane sisserände piirarv ületada aastas 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast, mis 2016. aastal oli 1317 välismaalast. Samas registreeriti Eesti rahvastikuregistris 2016. aastal esmakordselt 3448 EL-i või Schengeni riikide kodanikku ja 3828 kolmandate riikide kodanikku. Elamislube anti välja 6711.

„Välismaalaste seadusega on kehtestatud ligi paarkümmend erandit, kes ametliku sisserände piirmäära alla ei kuulu, näiteks EL-i kodanikud, Eesti kodaniku või Eestis elamisloa alusel elava isiku pereliikmed, samuti üliõpilased ja õppejõud. Erandite võimaldamine on aga loonud olukorra, kus juriidiliselt on kõik korrektne, aga seaduse algset mõtet ehk piirmäära sisuliselt ei järgita,“ ütles konservatiivide fraktsiooni liige Jaak Madison.

„Soovime teada, milleks on riik üldse kehtestanud sisserände piirarvu, kui tegelik sisserändajate arv on sellest viis-kuus korda suurem. Ootame ministrilt hinnangut, kas sisserännukvoodi ületamine erandite nime all on tema arvates kooskõlas seadusandja tahtega.“

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama