Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel ja Turu-uuringute AS-i poolt augustis veebikeskkonnas läbi viidud erakondade toetamise uuringust, kus küsitleti 1013 valimisealist Eesti kodanikku, selgus, et võrreldes juuni alguses läbi viidud veebiuuringuga pole erakondade toetusprotsentides märkimisväärseid muudatusi toimunud.

Kõikide parlamendierakondade toetusprotsendid olid praktiliselt samad kui 2.-6. juunini läbi viidud küsitluses, milles osales 1016 valimisealist kodanikku. Keskerakonda toetas juunis 24% ning augustis 23%, Reformierakonda toetas nii juunis kui ka augustis 20%, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda juunis 16% ja augustis 17%, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda mõlemal korral 12%, Vabaerakonda juunis 8% ja augustis 10% ning Isamaa ja Res Publica Liitu 6% küsitluses osalenutest.

“Kindlasti muutuvad toetusprotsendid mõnevõrra pärast presidendivalimiste tulemuste selgumist,” ütles Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson. “Kõik olulised valimised muudavad poliitilist maastikku, või täpsemalt öeldes, näitavad reaalset olukorda, mille teada saamise järel muudavad osad inimesed mõnevõrra oma eelistusi.”

Meeste ja naiste valimiseelistustes on silmnähtavaid erinevusi. EKRE poolt hääletaks veerand ehk 25% kõigist uuringus osalenud meestest ning vaid 10% naistest. Seevastu Reformierakonna poolt hääletaks 23% naistest ja 16% meestest. Keskerakonna toetus jaguneb meeste ja naiste vahel võrdselt ehk kummalgi juhul 23%. Sotsiaaldemokraate toetaks 10% meestest ja 15% naistest, Vabaerakonda 11% meestest ja 10% naistest ning IRL-i 6% meestest ja 7% naistest.

Eesti rahvusest valijate eelistused suuremate erakondade seast on järgmised: suurim toetus kuulub Reformierakonnale – 23%, järgnevad EKRE 21%, Sotsiaaldemokraadid 13%, Vabaerakond 12%, Keskerakond 11% ja IRL 7%. Vene ja muudest rahvustest valijad toetavad enim Keskerakonda – 74%, järgnevad Sotsiaaldemokraadid 11%, Reformierakond 7%, Vabaerakond ja IRL kumbki 2% ning EKRE 1%.

Antud uuringu põhieesmärgiks oli näha rahva toetust erakondadele enne augusti lõpus toimuvaid presidendivalimisi, kus enamus erakondadest on endale kindlaks määranud ühiselt toetatava kandidaadi. Küsimus, millele inimestel paluti vastata, oli: “Kui järgmisel pühapäeval toimuksid Riigikogu valimised, siis kelle poolt Te hääletaksite?”.

Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS ning kokku vastas küsimustele 1013 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama