Kolmapäeval esitles Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) Tartu linnamuuseumis Tartu valimisplatvormi ja erakonna valimisnimekirja esinumbreid. EKRE linnapeakandidaat Tartus on Indrek Särg, abilinnapeakandidaadid on noorteliikumise Sinine Äratus juht Ruuben Kaalep ja sotsiaalvaldkonna ekspert Merle Kivest.

Indrek Särg ütles, et EKRE linnajuhtimine peab olema nagu Tartu turuhoone: „Kasulik kõigile linnakodanikele, seisma vankumatult ausa asjaajamise kohana, jääma püsima ka rünnakute all, mõjuma suurejooneliselt ja kaunilt ning olema eestimeelse sisuga.“

Noorteliikumise Sinine Äratus esimees ja Tartu abilinnapeakandidaat Ruuben Kaalep rõhutas, et EKRE prioriteedid on haridus, demograafia ja rahvuskultuur, mis peavad tagama eestluse säilimise.

“Eestlus algab aga kodutundest ja seega on väga oluline keskkond meie ümber. Tartu peab jääma oma ilmelt tartulikuks ja eestilikuks, ja mitte muutuma globaalseks ühenäoliseks modernistlikuks maailmalinnaks. Aga me ei taha eestlusest teha muuseumieksponaati, vaid elavat kultuuri, mille teenistusse on rakendatud innovatsioon ja tulevikutehnoloogiad kõigi oma võimalustega.”

Linnasüda peab jääma roheliseks ja kultuurseks!
Säilitame Emajõe-äärsed pargid, et tagada puhas linnaruum ja roheline linnasüda. Oleme vastu parkide hoonestamisele arhitektuuritraditsiooni lõhkuvate ehitistega. Kujundame olemasolevad linnapargid atraktiivseteks ajaveetmise kohtadeks. Ehitame Emajõe Ateenasse sobivaid miljööväärtuslikke hooneid. Toetame ajaloolise Kaubahoovi taastamist. Toome Tartu luuletajate tekste linnaruumis nähtavale!

Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni!
Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus. Et sünniks rohkem lapsi, tõstame enda juhitud omavalitsustes Eesti kodanike laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni.

Toome Tartusse trammiliikluse!
Linna arengust lähtuvalt pooldame trammitee või linnaraudtee rajamist Tartusse, kasutades olemasolevat sadamaraudtee koridori. Oleme vastu sadamaraudtee asendamisele automagistraaliga.

Tartlastele tasuta prügivedu!
Prügi äravedamine kodu juures asuvast konteinerist kuni selle prügi käitlemiseni prügilas peab tartlasele olema tasuta. Sellega väldime isetekkelisi prügilaid linnaäärses looduses ning ergutame keskkonnahoidlikku elulaadi.

Aitame ühiskonna kõige abitumaid liikmeid!
Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani (tänavu 470 eurot) kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust. Kindlustame erivajadustega lastele personaalse õppe!

Tõstame kooli- ja lasteaiaõpetajate palgad Eesti kõrgeimate sekka omal elualal!
Teeme algust õpetajatele lisatasu maksmisega, et haridustöötajad oleks vääriliselt tasustatud!

Hoiame koolidest eemal sooneutraalsuse ja homopropaganda!
Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist.

Immigrante ilma omavalitsuse loata vastu ei võeta!
Me ei kummarda võõrast kultuuriruumist tulevaid immigrante-majanduspõgenikke. Hoiame ära pagulaskeskuste, mošeede ja teiste võõrkultuuri eelpostide rajamise!

Seisame vastu Tartu vangla laienemisele!
Vangla laienemine suurendaks julgeolekuriski, ühtlasi nõuame kinnipeetavate arvu vähendamist algse detailplaneeringuga kinnitatud 500 isikuni.

Linn vajab uusi parklaid ja parkimismaju!
Lahendame Annelinna ja Karlova parkimiskohtade puuduse parkimismajade ehitamise ja uute parklate rajamisega. Arendame edasi jalgrattalaenutuse süsteemi ja rajame jalgrattaparklad.

Puhastame Emajõe paremaks laevaliikluseks kuni Võrtsjärveni!
Algatame uuringud Tartut teiste linnade ja merega ühendavate veeteede avamiseks Viljandi-Pärnu veetee süvendamise või Väike-Emajõe-Koiva kanali rajamise teel. Võtame Tiksoja silla täpse asukoha valikul arvesse ümberkaudsete elanike arvamust.

Arendame veeturismi Emajõel ja rajame vaateratta!
Soodustame veeturismi ja laevaliiklust Emajõel, rajame uued sildumiskohad Ihastesse ja Supilinna. Rajame Tammelinna raudteeäärse jalutusala: lisame pingid, prügikastid ja valgustid. Rajame Emajõe äärde vaateratta! Loome tingimused kahekorruseliste linnavaatebusside käimapanekuks.

Edendame ja eelistame kohalikku ettevõtlust!
Alandame riigihangete piirmäära, et väikeettevõtjatel oleks võimalik konkureerida. Hangete korraldamisel lähtume linna huvidest, eelistades kohalikke ettevõtjaid. Võitleme korruptsiooni ja ringkäenduse vastu. Tagame ettevõtluse ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused.

Suurendame rahva otsustusõigust!
Suurendame kaasava eelarve osakaalu kuni 0,5 protsendini linna eelarvest. Võimaldame kaasava eelarve hääletusel osalemist Tartu sissekirjutusega Eesti Vabariigi kodanikel.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama