EKRE VIIS PLUSSI

Viis põhjust, miks anda oma hääl Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale

 

EKRE on kõige eestimeelsem erakond!

Me seisame vankumatult Eesti riigi ja rahva kaitsel. Me tagame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Me ei kummarda võõra võimu ees. Me ei luba Eestit üle ujutada kaugest kultuuriruumist tulevate immigrantidega. Me ei lase suruda Eestile peale väärideoloogiaid. Me oleme vastu eurobürokraatia vohamisele ja Brüsseli ettekirjutuste kriitikata ülevõtmisele. Me hoiame Eesti avaliku ruumi eestikeelsena. Me seisame Eesti kultuuripärandi eest ja suurendame toetusi kollektiividele, kes kannavad edasi eestluse vaimu. Me toetame koorilaulu, rahvatantsu ja pärimusmuusikat.
Toetus meile on pluss Eesti asjale!


EKRE on kohalikku elu kõige enam soosiv erakond!

Me seisame selle eest, et igal pool Eestis oleks hea elada. Me teeme omavalitsustes otsuseid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja lähtuvad püsielanike vajadustest. Me tagame erakorralise arstiabi, politsei, pääste- ja postiteenistuse. Me loome kõikjal Eestis korraliku internetiühenduse. Me ühendame Eesti nüüdisaegsete teedega ning ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid. Me tagame valveapteegi igas omavalitsuses, tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani ja parandame taastusravi kättesaadavust. Me edendame kogukonna heaolu ja turvalisust ning toetame loodushoidu edendavaid kodanikuühendusi.
Toetus meile on pluss sinu kodukohale!


EKRE seisab kõige kindlamalt Eesti inimeste jõukuse eest!

Me seisame rahvusliku majanduse, kohaliku ettevõtluse ja heade töökohtade eest. Me ei kehtesta uusi makse ega tõsta olemasolevaid. Me toetame regionaalseid maksuerinevusi kohalikele ettevõtjatele. Me ei lähe kaasa nn rohepöörde ja teiste Brüsselist peale surutud kulukate kampaaniate ja ettekirjutustega, mis vähendavad Eesti konkurentsivõimet ning muudavad Eestis elamise kalliks. Me oleme välismaise odavtööjõu kasutamise vastu, sest immigrandid võtavad töö meie inimestelt ja suruvad alla meie palgad. Me seisame Eesti inimeste hea käekäigu eest, et kellelgi ei oleks põhjust kodumaalt lahkuda ja võõrsil olijad saaksid koju tagasi tulla.
Toetus meile on pluss sinu heaolule!

 

EKRE on kõige peresõbralikum erakond!

Me toetame noori peresid ja lapsi, et meie riik kestaks. Lapsed peavad saama parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Me langetame omavalitsustes lasteaia kohatasu ja tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni. Me tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni. Me tagame kodulähedaste koolide säilimise ja igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi. Me toetame aastaringset noortesporti, uuendades vanu spordisaale ja ehitades uusi. Me kaitseme lapsi ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal.
Toetus meile on pluss Eesti peredele ja lastele!


EKRE on demokraatiat kõige tugevamalt edendav erakond!

Me seisame selle eest, et tuua võim kodanikele lähemale. Me oleme presidendi otsevalimise poolt. Me toetame kodanikele laiema otsustusõiguse andmist. Me usume, et inimestel endil peab olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas. Me kehtestame omavalitsuse elanikele võimaluse algatada rahvahääletusi ning otsustada oluliste küsimuste üle referendumitel. Loome uued, väiksemad omavalitsused, kui inimesed seda soovivad. Me ei luba korruptsiooni, valetamist, varastamist ega ülekohut.
Toetus meile on pluss demokraatiale ja vabadusele!

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama