Valitsus peab lõpetama kõigi ideoloogiliste kodanikuühenduste riikliku rahastamise.

Peame vastuvõetamatuks, et Eestis varem võimu teostanud erakonnad on aastate jooksul ehitanud üles ideoloogiliste kodanikuühenduste võrgustiku, mida peetakse üleval maksumaksja raha eest.

Aastaid sotsiaalministeeriumit kontrollinud sotsiaaldemokraatlik erakond on toonud riigi hõlma alla mitmeid homoorganisatsioone, mis elatuvad peaaegu täielikult riigi rahast. Viimase kuue aastaga on näiteks Eesti LGBT Ühingu rahastamine maksumaksja taskust kasvanud 16 korda – 6000 eurolt 2013. aastal 96 000 euroni 2019. aastal.

Leiame, et Eesti maksumaksjad ei pea rahastama homo- ja sooideoloogiat propageerivaid ühinguid, mis tahavad ümber kujundada ühiskonna kõlbelisi alusväärtusi ja hoiakuid, kaasa arvatud abielu ja perekonna institutsiooni tähendust. Põhiseaduse kohaselt on avaliku võimu kohustuseks kaitsta traditsioonilist perekonda kui ühiskonna alustala.

On ebaseaduslik, et Eesti LGBT Ühingut toetatakse hasartmängumaksust laekuvatest summadest. Seaduse järgi peaks sotsiaalministeerium jagama hasartmängumaksust laekuvat raha meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puuetega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektide toetamiseks. LGBT ühingu rahastamine seaduses märgitud valdkondade alla ei kuulu.

Juhime tähelepanu, et Turu-uuringute AS-i läbiviidud küsitluse kohaselt on Eesti LGBT Ühingu riikliku rahastamise lõpetamise poolt 60% täisealistest Eesti kodanikest, 78% koalitsioonierakondade toetajatest ja 86% EKRE toetajatest. Valitsus peab arvestama oma valijatelt saadud mandaadi ja avaliku arvamusega.

Me ei kutsu üles LGBT aktivistide ühinguid sulgema. Meie eesmärk on lõpetada seksuaalvähemuste riiklik rahastamine, et kõik ideoloogilised kodanikuühendused saaksid tegutseda võrdsetel alustel.

Kodanikuühendused ei tohi olla avaliku võimu käepikendus. Kodanikuühendused peavad olema valitsusvälised organisatsioonid, mis elatuvad kodanike ja oma liikmete annetustest, mitte riigi rahalisest toetusest.

 

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama