Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu peab vastuvõetamatuks Reformierakonna ja Keskerakonna poliitikat suruda sõja varjus läbi Eesti inimeste palgataseme languseni viivat ja rahvusriiklust hävitavat massiimmigratsiooni.

Praeguse valitsuse plaan pikendada lühiajaliste, aastase tööloaga Eestis viibinud välisriikide kodanike meie riigis töötamise õigust veel kaheks aastaks ja alandada palganõuet seniselt Eesti keskmiselt 0,8-le keskmisele muudab radikaalselt niigi ülimalt avatud ja eestlaste osakaalu vähendavat sisserändepoliitikat.

On mõistusevastane, et olukorras, kus Ukraina sõjapõgenike hulk – praeguse seisuga üle 25 000 – ületab niigi meie riigi võime neile abi pakkuda, kavatseb valitsus odavtööjõu sisserännet järsult suurendades immigratsioonile veelgi hoogu juurde anda.

Valitsuse samm on eriti küüniline, kui arvestada, et Ukraina sõjapõgenike jaoks ei ole tööjõurände reegleid üldse vaja leevendada. Sõjapõgenikud saavad Eestis automaatselt elamisloa ning neil tekib õigus saada teenuseid ja asuda tööle alaliste elanikega võrdsetel alustel. Valitsuse muudatused ei suurenda vähimalgi määral sõja eest pakku tulnud ukrainlaste töövõimalusi. Küll aga võidavad immigratsioonipiirangute leevendamisest n-ö orjatööjõudu ihkavad tööandjad.

Nüüdisaja „orjapidajaid“ soosiv riiklik poliitika ei ole mitte ainult ebamoraalne, vaid toob kiirelt kaasa palgakasvu pidurdumise, muudab Eesti madala tööviljakusega majanduseks ning suurendab töötute ja vaeste hulka. Eestis on juba täna ligi 45 000 töötut, suhtelises vaesus elavaid inimesi on üle veerand miljoni. Võõrtööjõu sisseveoga kaasneb üha rohkemate inimeste väljavool Eestist. Meenutagem, et eelmise kümnendi majanduskriisi ajal lahkus Reformierakonna ebakompetentse kärpepoliitika tulemusel riigist ligi 100 000 inimest.

Odavtööjõu massilise sisseveo pikaajaline tagajärg on eestlaste vähemusse jäämine oma kodumaal. Mitte-eestlaste osakaal moodustab meie rahvastikust juba praegu ligi kolmandiku. Viimastel aastatel on meile peamiselt idaslaavi maadest ning Aasiast-Aafrikast asunud elama 4000–5000 isikut rohkem, kui neid on lahkunud. Lisaks on meil juba praegu registreeritud mitukümmend tuhat nn lühiajalist töötajat, kellest osa kavatseb püsivalt Eestisse jääda. Kui senine sündimustase jääb samaks ja valitsuse kavandatud muudatusi ning Ukraina põgenike vastuvõtmist kasvatav positiivne migratsioonisaldo tõuseb kahekordseks, siis muutume vähemusrahvuseks omal maal juba mõnekümne aasta pärast.

Me ei tohi lasta valitsusel ellu viia poliitikat, mis viib rahva vaesumiseni ja rahvastiku väljavahetamiseni Eestis ning edendab ainult üksikute, oma äri odavale võõrtööjõule üles ehitanud ettevõtjate huve. Valitsuse eesmärk peab olema Eesti inimeste jõukuse kasvu ja rahvusriigi püsimise eest seismine.

Kutsume avalikkust üles avaldama valitsusele survet, et nad loobuksid odavtööjõu impordi soosimisest.

Teeme ettepaneku peatada igasugune muu immigratsioon kolmandatest riikidest Eestisse vähemalt seniks, kuni meie ühiskond on hõivatud sõjapõgenike aitamisega.

Tallinnas 2. aprillil 2022

 

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama