Mitme haridusjuhi otsus liituda Türil kaua võimul olnud IRL-iga võib küll olla hea uudis parteile, aga pole seda kindlasti lastele ja lastevanematele, leiab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Türi osakonna esimees Elar Niglas.

Niglas juhib tähelepanu, et IRL on aastatega oma nimekirja surunud enamiku Türi haridusasutuste juhtidest.

„Kui inimene tahab erakonnas Eesti elu edendada, on see reeglina tervitatav. Kui aga koolijuhid astuvad nagu üks mees ainult kohaliku võimuerakonna paati, siis tekib küsimus nende motiivides. Kindlasti ei edenda see samm kohalikku elu, vaid on näide sundparteistamisest,“ ütles Niglas.

„Sundparteistatud koolijuht ei suuda enam tagada kooli poliitilist sõltumatust ja erakonnapoliitika võib hakata mõjutama õppetööd. Samuti pole tagatud, et kooli ressurssi ei kasutata häälte kogumiseks. Nüüd, mil omavalitsuste valimistel saab hääletada 16-aastaselt, võib ennustada, et poliitikute surve koolidele suureneb. Eestis on korduvalt juhtunud, et konkreetsesse erakonda kuuluva direktor on andnud voli teha koolis valimispropagandat. Levitatakse reklaammaterjale või tuleb valitud erakonna poliitik ühiskonnaõpetuse tundi külalisesinejaks.“

Niglase sõnul on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seisukohal, et erakondlik poliitika ja poliitiline mõjutustegevus tuleb koolist eemal hoida.

„Tulevikus vääriks kaalumist ka mõte, et koolijuhtidel – nii nagu näiteks sõjaväelastel, kohtunikel, prokuröridel, politseiametnikel – oleks erakonda kuulumine keelatud. See aitaks koolijuhil säilitada sõltumatust ja vältida konflikte erakonnaga, mis on parasjagu võimul. Ent nii kaua, kui sellist seadust ei ole, saame me kodanikena näidata oma suhtumist sundparteistamisse juba sügisestel valimistel,“ ütles Niglas.

 

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama