EKRE Riigikogu saadiku Henn Põlluaasa sõnul näitab Edgar Savisaare juhtum, et Eestis on hädasti vaja justiitsreformi.

“Inimene, keda pole süüdi mõistetud, on süütuse presumtsiooni järgi õige ja süüdistustest vaba. Kui kohus otsustas, et Savisaare osas menetlus lõpetatakse, siis kas see tähendab tema õigeks mõistmist?” küsib Põlluaas.

“Tema advokaat lubas igatahes asuda kohtu- ja advokaadikulusid välja nõudma. Maksjaks saab loomulikult meie maksumaksja. Kas süü veeretatakse nüüd kellegi teise kaela või pühitakse kogu kaasus vaiba alla? Tegemist on jõhkra ja lubamatu õigusliku nihilismiga kohtu enda poolt.”

Põlluaas meenutab Siim Kallase juhtumit, kelle 10 miljoni dollari kohtuasja puhul teatas kohus üllatuslikult kõigile, et kuna asja vastu puudub avalik huvi, siis menetlus lõpetatakse.

“Täna kuulutab Kallas igal pool, et kohus mõistis ta õigeks. Samamoodi hakkab juubeldama Savisaar,” ütleb Põlluaas. “Pärast selliseid juhtumeid on asjatu tulla rääkima, et meie kohtud on õiglased ja erapooletud.”

Möödunud pühapäeval võttis EKRE volikogu vastu poliitilise avalduse, mille kohaselt Eesti vajab õigluse ja demokraatliku õigusriigi toimimiseks justiitsreformi. Muu hulgas peetakse vajalikuks anda parlamendi erikomisjonile järelevalveõigus kohtunike, prokuröride, uurimis- ja jälitusorganite tegevuse põhiseadusele vastavuse üle.

EKRE tahab lõpetada demokraatliku õigusriigi põhimõtetega vastuolus oleva praktika, mille kohaselt prokuratuur kontrollib iseenda tegevust. Vajalik on eeluurimis- ja kohtumenetlustele kehtestada mõistlikud tähtajad ja lõivud, et lõpetada olukord, kus protsess ise ongi karistus.

Samuti leiab EKRE, et korruptsioonikuriteod kõrgetes riigi- ja parteiametites ning erakondade poolt kui kõige enam rahva usaldust õõnestavad ning riigi legitiimsust kahtluse alla seadvad kuriteod tuleb muuta aegumatuks ning sisuliselt võrdsustada riigi reetmisega. Riigivastutuse seadus ja selle alusel kahjude hüvitamine peab laienema ka õiguskaitseorganite tegevusele.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama