Keskerakonna, EKRE ja Isamaa laupäevane 16.03 konsultatsioon lõppes siseturvalisuse peatükiga. Olulist tähelepanu pööratakse piiri tugevdamisele ja kohalike korrakaitseüksuste ning vabatahtlike suuremale kaasamisele siseturvalisuse tagamiseks.

EKRE esimees Mart Helme rääkis, et piirivalveküsimustes lepiti kokku selles, et luuakse eraldi eelarvega piirivalve struktuuriüksus PPA-s, samuti tõhustatakse piirivalvuri õppesuunda Sisekaitseakadeemias. Helme sõnul on plaan luua politsei- ja piirivalve kriisireserv, mida kasutada nii piirivalve kui korrakaitse ülesannete täitmiseks.

“Jõudsime kokkuleppele, et hoiame immigratsioonipoliitika Eestis kontrolli all. Me ei nõustu kohustuslike pagulaskvootidega ja pöörame erilist tähelepanu illegaalselt Eestis viibivate isikute kontrollile,” ütles Mart Helme. Ka lepiti kokku selles, et tõhustatakse ebaseadusliku immigratsiooni tõkestamist ka põhja- ja lõunapiiril.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et arutelude all olid nii piiri tõhusam kaitse, raskete isikuvastaste kuritegude ja lähisuhtevägivallaga võitlemine, kiirreageerimise võimekuse tõstmine kui ka vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike suurem toetamine. “Kõik kolm erakonda olid seda meelt, et idapiiri väljaehitamine peab jätkuma,” tõi Ratas välja. Lisaks pidas Keskerakonna esimees oluliseks põhimõtet suurendada kogukondlikku vastutust ja võimalusi turvalisuse tagamisel avalikus ruumis. “Selleks toetame kohalike omavalitsuste korrakaitseüksusi ning muudame seadusandlust, et tõsta korrakaitseüksuste ja abipolitseinike töö kvaliteeti ja volitusi,” selgitas Ratas.

Isamaa läbirääkimisdelegatsiooni liikme Raivo Aegi sõnul leiti, et senistest enam tuleb tähelepanu pöörata kuriteoohvrite õiguste kaitsele ja alaealiste õigusrikkumiste ohjeldamisele. “Tõhustame alaealiste kaitsega tegelevate ametkondade ja ühiskondlike organisatsioonide koostööd. Eraldi lepiti kokku laste vastu suunatud seksuaalkuritegude vastases võitluses. Selleks loome lihtsustatud võimaluse tuvastada registri kaudu seksuaalkurjategijaid, sh pedofiile,” ütles Raivo Aeg, kes on ühtlasi Eesti esimene politseikindral. Tema sõnul lepiti kokku, et üheks prioriteediks saab ka rahapesu tõkestamine ning küberkeskkonnast tulenevate ohtude selgitamine ning nende vastane võitlus.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama