Esitatud eelnõud:

• Liiklusseaduse muutmise seadus (399 SE) – algatajad Riigikogu liikmed (sh Arno Sild ja Raivo Põldaru)
•Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas“ (403 OE) – esitaja EKRE fraktsioon
• Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus (414 SE) – algatajad Riigikogu liikmed (sh Arno Sild)
• Metsaseaduse § 40 muutmise seadus (420 SE) – algataja EKRE fraktsioon
• Riigikogu otsus Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti liitumiseks Euroopa hübriidohtude kompetentsikeskusega (435 OE) – esitajad: Eesti Reformierakonna fraktsioon, Eesti Vabaerakonna fraktsioon, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon
• Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadus (461 SE) – algataja EKRE fraktsioon
• Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus (470 SE) – algataja EKRE fraktsioon
• Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ (476 OE) – esitaja EKRE fraktsioon
• Riigikogu otsus „Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“ (477 OE) – esitajad Riigikogu liikmed (sh kõik EKRE saadikud) – eelnõu tagastatud Riigikogu juhatuse 6.06.2017 otsusega nr 91
• Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus (478 SE) – algataja EKRE fraktsioon
•Riigikogu otsus „Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“ (485 OE) – esitajad Riigikogu liikmed (sh kõik EKRE saadikud) -– eelnõu tagastatud Riigikogu juhatuse 19.06.2017 otsusega nr 109
• Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus (486 SE) – algataja EKRE fraktsioon
Riigikogu otsus „Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine“ (515 OE) – esitajad Riigikogu liikmed (sh Jaak Madison, Martin Helme)
• Riigikogu avaldus „Iraagi Kurdistani iseseisvusreferendumi puhul“ (516 AE) – esitajad Riigikogu liikmed (sh Jaak Madison )
•Riigikogu otsus „Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“ (552 OE) – esitajad Riigikogu liikmed (sh kõik EKRE saadikud)
• Karistusseadustiku muutmise seadus (561 SE) – algataja EKRE fraktsioon

Seaduseelnõude muudatusettepanekud:

• Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse (189 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 20 ettepanekut
• Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse (420 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 1 ettepanek
• Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse (449 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 3 ettepanekut
• Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse (452 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 1 ettepanek; muudatusettepanek võetud tagasi 06.06.2017
• Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõule (456 SE) – esitaja EKRE fraktsioon; 10 ettepanekut
• Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (494 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 24 ettepanekut
• 2018. aasta riigieelarve seadus (521 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 14 ettepanekut; lisaks regionaalsed investeeringud ehk nn katuserahad summas 300 000 eurot.

Infotunni küsimuste taotlused – 65

Arupärimised ministritele – 24

Kirjalikud küsimused – 15

OTRK  arutelud (Oluliselt tähtis riiklik küsimus) – 7. detsembril 2017 toimus olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas tulla toime kriisidega põllumajanduses?“ arutelu (ettekannetega esinesid Mart Helme, Rando Värnik, Kalle Kits ja Tõnu Post).

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama