9. detsembril kohtus Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon lastevanemate õiguste eest seisva MTÜ Eesti Vanemad juhtide ja juristidega.

Külalised rääkisid, et 2016. aastal kehtima hakkav uus lastekaitseseadus tekitab selle rakendamisel rea probleeme ja ohtusid.

Eesti lastekaitseseaduse üheks eeskujuks on Norra ja Soome lastekaitsesüsteemid, mis annavad sotsiaaltöötajatele voli liiga kergekäeliselt lastevanematelt laste hooldusõigust ära võtta.

MTÜ Eesti Vanemate hinnangul tagab seadus teoorias küll nii laste kui ka vanemate õiguste ja huvide arvestamise, ent praktikas paistab see rohkem ametnike suunas kaldu olevat, kes loodavad sellest saada “legaalset malakat” karmi korra kehtestamiseks vanemate ja laste suhetes.

Kuna järelevalvet seaduse rakendamise üle hakkab teostama sotsiaalministeerium, ei pruugi olla tagatud erapooletus. Juba praegu on Eestis vanematelt ära võetud laste hulk aastas umbes 400, Leedus aga juba 3000. Samas on Eestis ette tulnud ka alusetult hooldusõiguse äravõtmisi ja mõnedel juhtumitel ei ole tuvastatud, kes on tegelik ohver.

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Martin Helme ütles, et näeb samuti põhilist probleemi seaduse rakenduslikul poolel.

„Küsimus on selles, kuidas ühte või teist seaduspunkti tõlgendada ning korrektselt rakendada. Laste lahutamine vanematest on üks traagilisemaid asju ühiskonnas. Tuleks tõkestada ametnike võimalik omavoli võimupiiride ületamisel ning eriti markantsed juhtumid kindlasti avalikustada. Ka ei ole korrektne, et seaduse järelevalvet teostab täitevvõim ise. Kui nimetatud seadusel on mingeid juriidilisi puudusi, siis oleks konservatiivid kindlasti nõus tegema seadusesse vastavaid muudatusi,” ütles Helme.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama