Kolmapäeval 20.06.2016 kohtus EKRE fraktsioon Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esindajate Andres Ergma, Rein Kiisi ja Rein Tölbiga. Peateemaks oli Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ettepanek Eakate Nõukogude moodustamisest kohalike omavalitsuste juurde.

Konservatiivid toetavad vastavat ettepanekut. Konservatiivne Rahvaerakond tegi haldusreformi seaduseelnõusse muudatusettepaneku moodustada Soome riigi eeskujul omavalitsuste juurde eakate nõukogud. Sarnane nõukogu toimib ka Viljandis.

„Haldusreformiga muutuvad omavalitsused suuremaks. Sellega seoses on ette näha pensionäride olukorra halvenemist ainuüksi halvema teenuste kättesaadavuse tõttu, sest teenused koonduvad üha rohkem tõmbekeskusesse. Muudatusettepanek aitab parandada info liikumist omavalitsuse ja eakate vahel,“ ütles Henn Põlluaas.

„Selline nõukogu aitaks kohalikul omavalitsustel kergemini saada tagasisidet eakate probleemidest. Soomes on selleks loodud vajalik õiguslik raamistik ning nõukogud töötavad juba aastaid. Eakate nõukogude loomine annaks tunnistust ka Eesti liikumisest inimsõbralikuma ühiskonna poole.“

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama