Notarite Koja liige Tallinna notar Aivar Mesikäpp ütles Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmetega 25. jaanuaril kohtudes, et hetkel on kooseluleping pigem deklaratiivne dokument, kuna selle alusel ei saa teha kandeid registritesse ja seega ka seadust reaalselt rakendada.

„Kooselulepingutele, mida on praeguseks sõlmitud kõigest 4, on enamik notareid lisanud klausli, mis hoiatab, et enne seaduse rakendusaktide vastuvõtmist võib lepingu sõlmijatel tekkida probleeme õiguskindlusega. Enne kooseluseaduse vastuvõtmist oli notarite praktikas levinud vabaabielus olevate isikute suhete lepinguliseks reguleerimiseks seltsingulepingu kasutamine,“ ütles Mesikäpp fraktsiooni liikmetele.

Arutelu käigus tõdeti, et abielu kõrvale loodud kooselu notariaalse sõlmimise vorm lihtsustab fiktiivkooselude sõlmimist (praegu puudub regulatsioon välismaalaste isikute osas kooselulepingu võime dokumendi nõue) , et saada Euroopa Liidus elamisluba ja kodakondsust. Fiktiivabielud on juba täna tõsine probleem ning veelgi lihtsamate kooseluseaduse regulatsioonide kuritarvitamine võib tekitada julgeolekukuriske. Kooseluseaduse rakendusseadus muudab suurt hulka seadusi, sealhulgas riigisaladuse seadust.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama