Eesti Konservatiivne Rahvaerakond fraktsioon leiab, et Eesti kaitseväe kasutamist sõjalistel missioonidel ei tohi delegeerida madalamale kui parlamendi täiskogu.

Vabariigi valitsus on riigikogule esitatud eelnõu, mis tahab jätta kaitseväelaste saatmise NATO, selle liikmesriigi, EL-i või ÜRO sõjalisele missioonile valitsuse pädevusse klausliga, et valitsus peab võtma arvesse riigikaitsekomisjoni arvamust.

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas seaduseelnõule parandusettepaneku, mille kohaselt peaks kaitseväe osalemise sõjalisel operatsioonil otsustama jätkuvalt Riigikogu täiskogu.
„Parlamentaarses riigis ei ole lubatav, et kaitseväe kasutamine sõjalistel missioonidel delegeeritakse madalamale kui parlamendi täiskogu,“ selgitas Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme.

„Täitevvõimule praeguse otsuse eelnõuga blankoveksli andmine rahvusvahelistel sõjalistel missioonidel osalemiseks ohustab riigi parlamentaarse mudeli toimimist ning kätkeb endas ohte Eesti riigi välissuhetele ja julgeolekule.“

Helme sõnul võib kriisikolletes osalemine kaasa tuua ettenägematuid tagajärgi ning intsidente, millel on mõju kogu riigi toimimisele ja rahvusvahelisele mainele.

„Seetõttu vajab iga missioon eraldi riigi kõrgeima võimuorgani heakskiitu ning parlamentaarset arutelu, mis võimaldaks kaaluda iga konkreetse missiooni puudusi ning tähendust. Peale selle on iga missioon seotud arvestatavate kuludega, inimeludega riskimisest rääkimata. Kiire otsustamise võimalus on ka parlamendis võimalik ning alati saab kokku kutsuda Riigikogu erakorralise istungjärgu.“

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama