Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas vabariigi valimiskomisjoni ülesandeid ja pädevusi muutvale eelnõule muudatusettepanekud, mis keelustaksid arvamusküsitluste avaldamise vahetult enne valimisi ning lühendaksid valimiste aega.

Esimese muudatusettepaneku kohaselt oleks arvamusküsitluste ja reitingute avalikustamine keelatud aktiivse valimisagitatsiooni perioodil ehk 40 päeva enne riigikogu valimispäeva.

Fraktsiooni esimees Martin Helme selgitas, et arvamusküsitlusi ning erakondade reitinguid on võimalik kasutada valijate manipuleerimiseks ning valimistulemuse kallutamiseks.

„Kuna tehtavad küsitlused võivad olla väga suure veaga või taotluslikult kallutatud metodoloogiaga, on nendega võimalik anda avalikkusele eksitavat sõnumit valimiste tulemuse kohta ning kallutada sellega tegelikku valimistulemust. Seega võib kõikvõimalike küsitluste ja populaarsusedetabelite avaldamist pidada osaks valimiseelsest reklaamist ning peaks ausama ja objektiivsema valimistulemuse huvides olema enne valimisi keelatud,“ selgitas Helme.

Küsitlustulemuste avaldamise vahetult enne valimisi on keelatud paljudes riikides, sealhulgas Norras, Itaalias, Hispaanias, Portugalis, Poolas, Tšehhis ja Rumeenias, aga ka näiteks Kanadas, Türgis ja Lõuna-Koreas. Keelu pikkus on riigiti erinev.

Teise suurema muudatusena soovib Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon kaotada kõigis valimisjaoskondades eelhääletamine ja lubada elektrooniliselt hääletada ainult valimispäeval.

Helme selgitab, et erakonna hinnangul on riigikogu valimiste periood venitatud liiga pikale ajale. “Põhiseaduse kohaselt peavad Riigikogu korralised valimised toimuma märtsikuu esimesel pühapäeval iga nelja aasta tagant. Meie muudatusettepaneku eesmärk on koondada valimised ühele valimispäevale, jättes alles erandi, mis on seotud isikute viibimisega teises piirkonnas valimiste päeval.”

Kolmanda muudatusena peab Konservatiivne Rahvaerakond vajalikuks, et nii hääletamissedelid kui ka elektroonilisi hääli säilitataks ühe aasta jooksul valimispäevast arvates. Praegu kehtiva seaduse kohaselt säilitatakse sedeleid ja elektroonilisi hääli vaid ühe kuu vältel.

“Antud muudatus aitab tagada valimiste kontrollitavust, juhuks kui peaks laekuma põhjendatud kahtlusi valimiste aususe osas vähemalt aasta jooksul. Usaldusväärsus on valimiste tähtsamaid põhimõtteid ning elektroonilise valimiste materjalide hävitamine ei soodusta seda,” ütles Helme.

Helme sõnul teeksid need muudatused Eesti valimissüsteemi oluliselt selgemaks ja läbipaistvamaks ning vähendaksid manipulatsiooni võimalusi.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama