Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

23.09.2015

PÖÖRDUMINE:

Lugupeetud Vabariigi Valitsus, austatud peaminister!

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond jälgib murega seda kaost, mis Lõunast tõusva immigratsioonilainena ähvardab Euroopat enda alla matta. On selge, et Schengeni leping oma senisel kujul enam ei toimi – Euroopa välispiirid on kaitsmata ja valvamata. See on põhjustanud kontrollimatu inimvoolu kolmandast maailmast, et saada osa Euroopa heaoluühiskonnast.

Riigid, mis algselt immigratsiooni julgustasid ning sellega massid liikvele ajasid, on praeguseks enda tekitatud probleemi ees kapituleerunud, ning püüavad neile ülejõukäivaid inimesi teistesse Euroopa riikidesse suunata.

Rahvusliku julgeoleku ning Eesti kodanike turvalisuse ja heaolu eest vastutajatena on teie ülesanne selles olukorras tagada riigi territooriumi kaitse illegaalse sisserände eest. Selleks peame vältimatuks kohest piirikontrolli taastamist kõigil Eesti Vabariigi piiridel. Praeguses olukorras tohib riiki sisenemist lubada vaid Eesti või Schengeni kodanikel või Eesti poolt väljastatut elamisloa või viisa alusel. Rõhutame: praeguses erakorralises olukorras ei tohi lubada riiki inimesi, kellel on teiste Schengeni riikide poolt väljastatud ajutised dokumendid või load. Muu hulgas ei tohi riiki lubada mujal pagulasestaatuse saanud inimesi.

Valitsuse tegevusetus selles valdkonnas on meie hinnangul jõhker hoolimatus oma ülesennete täitmisse. Piirikontrolli mittetaastamisel ei saa pugeda solidaarsuse või Schengeni lepingu klauslite varju. Esiteks on mitmed Euroopa riigid juba sarnaseid samme astunud, teiseks tuleb prioriteediks seada meie inimeste turvalisus ning riigi toimimise tagamine, samuti siinse ühiskondliku tasakaalu säilimine. Immigrantide mass jõuab Eesti piirideni varem või hiljem igal juhul, sõltumata sellest, kas valitsus hoiab pead liiva all ja jätkab ühiskonna desinformeerimist või mitte. Mida kauem me viivitame preventiivsete sammute astumisega, seda raskemad saavad olema tagajärjed, sealhulgas valitsusele.

Eesti peab koheselt välja saatma selge signaali nii teistele riikidele kui mugavuspagulastele, et me ei luba oma territooriumi muutmist läbisõiduhooviks Soome ja Rootsi suunas, mille käigus saab meie maa lagastatud pagulaslaagriks ja sotsiaalsete konfliktide tallermaaks. Nõuame valitsuselt koheseid otsustavaid samme illegaalide tulva peatamiseks, nende piirilt tagasi saatmiseks ja juba riiki saabunud illegaalide välja saatmiseks. Kõik ressursid selle ülesande täitmiseks on õigustatud. Pole kahtlust, et ühiskond mõistab ajutiste erakorraliste meetmete vajalikkust ning kiidab nende rakendamise heaks.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna

Juhatus

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama