Täna Tartus kogunenud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu võttis vastu poliitilise avalduse, milles kutsub julgeoleku ja eesti rahva tuleviku huvides mitte toetama peaministripartei plaani kinkida “halli” passi omanikele Eesti kodakondsus: 

Eesti kodakondsuspoliitika aluseid ei tohi lammutada!

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu rõhutab, et Eesti on ainus riik maailmas, kus eestlastel kui põlisrahval on eelisõigus ja kohustus luua tingimused oma rahvuse, keele ja kultuuri kestvaks arenguks ning rahvuslikuks julgeolekuks. Omariiklus tähendab Eesti põhiseaduse preambulis sätestatud väärtuste ja eesmärkide tingimusteta täitmist, hoidmist ja kaitsmist.

Volikogu on seisukohal, et eesti rahvuse õitsengu parim garant on põhiseaduses ette nähtud rahvusriigi põhimõtte järgimine igas riigielu puudutavas küsimuses. Riik saab põlisrahvuse huve kaitsta ja edendada ainult siis, kui kodakondsus on valdavalt kattuv rahvusega. Me ei poolda multikultuurset riiki, sest selle põhimõtte rakendamine on mujal maailmas viinud põlisrahvaste suhtes äärmiselt negatiivsete tagajärgedeni. Me ei toeta kodanikupõhise riigi mudelit, mis eitab rahvuse ja kultuurilise identiteedi keskset rolli kodanikkonna ühtsuse ja solidaarsuse alusena.

Konservatiivne Rahvaerakond seisab rahvusvahelisel õigusel tugineva Eesti kodakondsuspoliitika aluspõhimõtete eest, mis pandi paika iseseisvuse taastamise ajal. Tollal jõuti valuliselt vaikiva ühiskondliku kokkuleppeni, mille kohaselt nõukogude okupatsiooniperioodil Eestisse elama asunud isikud ei pea siit lahkuma, aga peavad kodakondsuse omandamiseks läbi tegema naturalisatsiooniprotsessi: õppima ära keele, tegema kodakondsuseksami, täitma paiksustsensuse. Viimase 25 aasta jooksul on umbes 150 000 isikut, kes ei oma sünnijärgset Eesti kodakondsust, selle protsessi läbinud. Nad on valinud Eesti oma kodumaaks. Peale selle on Eesti erinevad valitsused teinud ülilihtsaks kodakondsuse saamise isikutele, kes on siin sündinud, kuid kelle kumbki vanem pole Eesti kodanik.

Peaminister Jüri Ratase soov anda Eesti kodakondsus umbes 80 000 inimesele, kes ei ole 25 aasta jooksul soovinud teha omapoolset pingutust naturalisatsiooniprotsessi läbimiseks, on ühe olulise Eesti ühiskonna hapra kokkuleppe purustamine. See on juba kahetsusväärselt toonud kaasa ühiskonnas pingete tõusu rahvuslikul pinnal. See on ülekohtune kõigile nende suhtes, kes tegid omapoolse pingutuse Eesti kodakondsuse omamiseks. See on eestlaste osakaalu ja otsustusõiguse lahjendamine meie riigis. See tähendab kümnete tuhandete selliste inimeste poolvägisi kodanikeks tegemist, kes ei ole lojaalsed Eesti põhiseaduslikule korrale, kelle poliitiline kultuur ja eelistused langevad kokku Peipsi järve idakalda poliitilise kultuuriga ning kes ei ole 25 aasta jooksul suutnud kohaneda oma eelisseisundi kadumisega, mida nad nõukogude perioodil nautisid. Kümnete tuhandete taoliste inimeste toomine Eesti valijaskonda muudab pöördumatult ja tundmatuseni Eesti poliitilist elu ja valimistulemusi. Tõenäoliselt saab peaminister sellest aru, aga ta on seadnud erakondlikud huvid kõrgemale riigi, rahva ja ühiskonna huvidest. See ei ole riigimehelik.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei lepi kodakondsustingimuste lahjendamisega ning kutsub kõiki poliitilisi jõudusid Eestis selgelt välistama Keskerakonna ettepaneku toetamise.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama