Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)  liitus Euroopa erakondade algatusega “Euroopa Rahvaste ja Vabaduste Eest” (The Movement for a Europe of Nations and Freedom (MENF), et  koondada rahvuskonservatiivid Euroopa Parlamendis ühtsesse poliitilisse blokki.

LIIKUMISE POLIITILINE PROGRAMM

1. Demokraatia põhimõtete austamine
MENF-i ja selle liikmete loodud poliitiline projekt on rajatud demokraatia aluspõhimõtetele ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartale ning seetõttu on meile vastuvõetamatu igasugune kuulumine – nii endine kui ka praegune –, enda sidumine mistahes autoritaarse või totalitaarse projektiga või neile poolehoiu näitamine.

2. Suveräänsus

MENF peab oluliseks riikide ning rahvuste suveräänsust ja riikide vahelist koostööd. Seega on meile vastuvõtmatu igasugune poliitika, mis püüdleb superriigi või riigiülese üksuse loomise poole. Üheks MENF-i liikmeid ühendavaks aluspõhimõtteks on vastuseis igasugusele riikliku iseseisvuse loovutamisele riigiülestele organisatsioonidele ja/või Euroopa Liidu institutsioonidele.

3. Identiteet
MENF-i kuuluvate parteide ja Euroopa Parlamendi liikmete poliitilise koostöö aluspõhimõtteks on Euroopa inimeste ja rahvuste identiteedi säilitamine ja nende eripärade austamine. Üheks oluliseks alusprintsiibiks, mida jagavad kõik MENF-i liikmed, on õigus kontrollida ja reguleerida immigratsiooni.

4. Eripärasus
MENF-i liikmed tunnustavad igaühe õigust kaitsta Euroopas oma spetsiifilist ja ainulaadset majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist ja territoriaalset mudelit. MENF püüdleb oma liikmete poliitilise tegevuse mitmekesisuse säilitamise poole.

5. Vabadused
MENF-i liikmed on oma poliitilise liikumise rajanud isikuvabaduste kaitsmisele, eriliselt rõhutatakse väljendusvabadust, sh ka digitaalseid vabadusi, mis on üha suurema ohu alla sattunud.

6. Kultuur kui poliitilise tegevuse alus
MENF leiab, et kogu poliitilise tegevuse põhiolemuseks on kultuur ja et üksnes kultuuri- ja teaduspõhine haridus võimaldab kodanike poliitilist teadvust arendada.

www.menleuropa.eu

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama