Laiapõhjaline riigikaitse ja esmane iseseisev kaitsevõime tuleb üles ehitada. Näen selles oma ametiaja ühte peamistest ülesannet.

Kaitsekulutusi on vaja tõsta kuni 2,4%-ni SKTst. Samuti peame küsima Ameerika Ühendriiikidelt otsest sõjalist abi vähemalt 500 miljoni dollari ulatuses ning olema valmis võtma sõjalise riigikaitse arendamiseks laenu. Laiapõhjalise riigikaitse ülesehitamiseks vajalikud kulutused tuleb finantseerida väljaspool kaitse-eelarvet.

Iga ministeerium, riigiasutus ja  kohalik omavalitsus peab laiapõhjalise riigikaitse ülesehitamisel saama konkreetsed ülesanded ning need täitma. 

Elanikkonna kaitse kriisi- ja sõjaajal tuleb üles ehitada vähemalt järgmistes valdkondades: toit, vesi, kütus, elektrienergia, meditsiin, varjendid, evakuatsioon võimalikest lahingutegevuse piirkondadest, õiguskord ja füüsiline turvalisus.

On vaja taastada sõjaväestatud piirivalve, mis suudaks täita oma funktsioone ka kriisi- ja sõjaajal.  

Esmase iseseisva kaitsevõime saavutamiseks tuleb sõjaaja kaitsejõude suurendada vähemalt 50 000 inimeseni. Samuti tuleb kehtestada meeskodanike üldine teenistuskohustus ning kutsuda ajateenistusse kõik vaimselt ja füüsiliselt terved kutsealused. Sõjaliste ekspertide poolt esiletoodud võimelüngad riigikaitses on vaja täita.

Kaitsejõudude detsentraliseeritud juhtimisstruktuur kaitseringkondade näol on tarvis kiiremas korras taastada. Mida kauem praeguses ettearvamatus julgeolekuolukorras sellega viivitada, seda tõsisemad võivad olla tagajärjed.

Kõik võitlusvõimelised Kaitseliidu tegevliikmed on vaja määrata sõjaaja ametikohtadele ning varustada kaitseväelastega samal tasemel.

Peame rakendama diplomaatilisi ja muid jõupingutusi, et saavutada liitlasvägede maavägede brigaadi, kaugmaa õhutõrjeüksuse ning senisest suurema hulga püüdurhävitajate paigutamise Eestisse, samuti liitlasvägede laevastiku alaline kohalolek Läänemerel.

Meie riigikaitse raskuskese on rahva tahe ja valmisolek riiki kaitsta. Ilma selleta ei ole Eesti kaitsmine võimalik. Kui loodame sellele, et vähesed meie seast või ainult liitlased kaitsevad meid ning me ise võime pealt vaadata, siis on tegu sügava eksitusega.

Eesti ei ole praegu hästi kaitstud. Hästi kaitstud Eesti peame alles looma.

 

Presidendikandidaat Mart Helme

22.09.2016

 

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama