Martin Helme:  Pariisi kliimalepe lööb Eesti maksumaksja rahakoti pihta

Eesti ei peaks kiirustama eelmisel nädalavahetusel alla kirjutatud Pariisi kliimaleppe ratifitseerimisega, sest leppe järgimine tooks kaasa elektrihinna tõusu järgmiste kümnendite jooksul, leiab Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon.

„Kahtlemata on ka Eesti huvitatud puhtast keskkonnast. Samuti motiveeriks lepe kasutusele võtma uusi põlevkivi töötlemise tehnoloogiaid, mis omakorda suurendab Eesti teaduse arengut ja kõrgepalgaliste töökohtade loomist,“ ütles Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme.

„Kliimaleppe mõju Eesti ühiskonnale vajab veel põhjalikku analüüsi, aga on selge, et lepe seab löögi alla meie rahvusliku põlevkivitööstuse, pannes sellele liiga suure investeerimiskohustuse, mis tuleb kinni maksta meie maksumaksjatel.“

Rahvaerakonna programmi kohaselt peaks Eesti valitsus ajama poliitikat, mis tagab meile odavaima elektri kogu Euroopas. „Meil on selleks olema loodusressurss nii põlevkivi kui ka bioenergia näol. Odav elekter omakorda suurendab meie majanduse konkurentsivõimet ja ekspordimahtu ning tagab kõrgemad palgad,“ ütles Helme.

Tema sõnul ei ole Eestis keskkonna saastamine sedavõrd ulatuslik probleem nagu suurtes tööstusriikides. „Meie kasvuhoonegaaside heitekogus on muu maailmaga võrreldes kaduvväike ning Eesti liitumine kliimaleppega ei aitaks looduse puhtamaks muutmisele märkimisväärselt kaasa. Samuti ei saa unustada, et kasvuhoonegaaside kvootidega kauplemine on suur äri, millel ei ole olnud heitekoguste vähenemisele ja looduskaitsele tegelikku mõju.“

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on seisukohal, et Eesti ei pea olema Pariisi kliimaleppe ratifitseerijate esirinnas, seda enam, et mitmed tööstusriigid võivad esialgsele kokkuleppele vaatamata jätta leppe heaks kiitmata. „Eesti ei pea hakkama oma majanduses põhjalikke ümberkorraldusi tegema enne, kui on selge, kas lepe hakkab kehtima või mitte,“ ütles Helme.

 

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama