Armas rahvas!

Tervitan teid Eesti Vabariigi 103. sünnipäeval! Head Vabariigi aastapäeva!


Tervitan kõiki teid, kes te olete tulnud siia Vabaduse väljakule, et mitte lasta katkeda ilusal ja uhkel traditsioonil tähistada oma patriotismi Vabariigi aastapäeva tõrvikurongkäiguga. Ja tervitan kõiki neid tuhandeid, kes jälgivad seekord meie üritust otseülekande vahendusel.


Raskel ajal tuleb ühte hoida. Rahvana ühte hoida. Ja praegu on Eestil rasked ajad. Mitte ainult koroona tõttu. Meil on rasked ajad ka vaba, iseseisva rahvana.


Meie rahvuslikku iseolemist ei ole viimase 30 aasta jooksul väliste jõudude poolt kordagi nii otseselt ja nii jõuliselt ohustatud kui praegu. Meie rahvuslikku teadvust ja kollektiivset mälu pole kunagi viimase inimpõlve ajal nii agressiivselt lammutatud kui praegu. Meie vabadust arvata nii, nagu me tahame, öelda seda, mida tahame, pole meie oma valitsus nii varjamatult ja vaenulikult üritanud maha suruda alates 1934. aasta riigipöördest.

Kallid rahvuskaaslased!

Täna on mitmest kõnest kõlanud mõte, et oleme koroona tõttu uues vabadussõjas. Oleme küll, aga mitte koroona tõttu. Võitlus kurja Hiina haigusega nõuab meilt kahtlemata ühist pingutust ning on tõsine väljakutse. Kuid selle varjus, paljuski seda ettekäändena kasutades ähvardab meid palju suurem oht. Oht muuta Eesti millekski muuks, kui Eesti. Muuta eestlased kellekski muuks kui eestlased. Muuta normaalsus millekski muuks, kui normaalne!

Oleme jõudnud olukorda, kus meie oma riigi võim, kultuuri- ja haridusnomenklatuur on hakanud häbenema ja maha salgama Eesti Vabariiki kui eestlaste rahvusriiki ning selle tõttu lammutab või väärastab kõike, mis hoiab koos meie rahvuslikku eneseteadvust, ühist ajalooteadmist, eestikeskset haridust, kulutuuri, väärtushoiakuid. Samal ajal surudes meile peale võõraid hoiakuid, võõrast ideoloogiat, võõraid süükoormaid ja võõraid tülisid. Surub ka peale võõraid inimesi.

Rumaluse, ahnuse, arguse, väikluse ja ükskõiksuse tagajärjel on suur osa meie riiklikest institutsioonidest ja rahvuslikust eliidist muutunud tõelise Eesti vaenajateks. Selle Eesti, mille eest mindi Vabadussõtta, mille eest võideldi Sinimägedes või Võrumaa metsades, mille eest istuti Gulagis ja lauldi laulva revolutsiooni ajal kätest kinni hoides – eestlane olla on uhke ja hää!

Uus eliit näeb aga oma rahvas ohtu ja kardab oma rahvast. See uus eliit toetub mitte oma rahvale, vaid võõraste heakskiidule. Seega on loogiline, et nad tahavad oma rahvalt võtta ära võimaluse vastu vaielda või ise otsustada, näiteks referendumitel. Sellised inimesed ei saa aru, miks osa inimesi peab iseseisvust olulisemaks kui võõrast raha ja õlalepatsutust. Küll aga saavad nad instinktiivselt aru, et kõrvuti patriootidega paistab nende puudulikkus ja vääritus nii selgelt välja, et seda kõrvutamist ei saa lubada. Seetõttu püüavad nad patriotismi maha suruda ja häbimärgistada. Püüavad ära keelata võimu kritiseerimist ja võõra ideoloogia väärastumiste paljastamist. Nad teevad seda mesikeelsete väljenditega vaenukõnest ja vihavastasusest. Nad ei peta kedagi! Tegemist on tsensuuri kehtestamisega, vabaduse lämmatamisega, et kehtestada uut, ainulubatud riiklikku ideoloogiat. Ideoloogiat, mis ei oma rahva toetust.

Me ei saa lubada väikestel, rumalatel, saamatutel ja võõraste ees pugevatel inimestel meilt oma riiki ära võtta. Me ei saa lubada laimu, ähvarduste ja justiitsterrori abil meilt meie vabadust ära võtta. Me peame seisma kindlalt ja teadlikult oma vabaduse eest veendumuses, et oma riik, tõesti see meie oma riik, on meie rahvusliku kestmise ja meie vabaduste tagaja.

Päike tõuseb iga päev kõigi meie üle, valitsusest sõltumata. Päike tõuseb ja vihm sajab kõigile, kes siin maal parajasti viibivad. Meie ülesanne on tagada, et siin, meie põlisel kodumaal ei toimuks rahva välja vahetamist migratsiooni läbi. Meie ülesanne on tagada, et siin, meie oma riigis ei toimuks meie rahvusliku eneseteadvuse ja ühise minapildi lammutamist. Meie ülesanne on tagada, et meil säilivad kõik meie vabadused. Kui me seda teeme, siis mitte ainult ei tõuse jälle päike, vaid kumab meile uus rahvusliku õitsengu ja vabaduse koit.


See on meie uus vabadussõda!


Eesti eest!

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama