Maaeluminister Mart Järvik osales 15. juulil Brüsselis EL-i põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogul, kus räägiti muuhulgas ühise põllumajanduspoliitika raames keskkonna- ja kliimaväljakutsete lahendamisest.

Minister tõi välja, et Eesti on põhimõtteliselt nõustunud uue perioodi Euroopa Liidu (EL) ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) keskkonna- ja kliimaväljakutsete lahendamise kavadega. „Samas oleme seisukohal, et ka uuel perioodil tuleb väikestele põllumajandustootjatele kohaldada lihtsamaid tingimusi selleks, et maapiirkondi elujõulisemaks muuta. Seejuures on oluline, et maaelu arenguks suunatavate vahendite maht ei väheneks ja otsetoetuste tase ühtlustuks,“ lisas minister Järvik.

Samuti toetas Eesti ÜPP keskkonna- ja kliimameetmete ühist strateegilist planeerimist. „See annab võimaluse terviklikuks eesmärgipäraseks lähenemiseks. Seejuures peavad rakendamise reeglid olema piisavalt paindlikud ning meetmete väljatöötamisel peab olema võimalik arvestada liikmesriikide iseärasustega,“ ütles maaeluminister.

Lisaks räägiti istungil loomade heaolu tagamisest transpordil suvekuudel. „Eesti astub jätkuvalt samme, et loomade heaolu veo ajal parendada. Selleks loodi ka äsja vastav veebiportaal, mis näitab ilmastikutingimusi loomade veo marsruudil,“ kommenteeris Järvik.

Päevakorras olid veel sigade Aafrika katku hetkeolukord, taimekaitsevahendid, suhkruturu kõrgetasemelise töörühma aruanne, ülevaade EL ja Aafrika Liidu põllumajandusministrite konverentsist, BIOEAST deklaratsioon, ELi ja Mercosuri kaubanduskokkuleppe tutvustamine ning Japonica riisi impordi kasv ELis.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama