Katuserahaga saab opositsioon head teha, kirjutab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees ja riigikogu EKRE fraktsiooni asejuht Henn Põlluaas. 

Niinimetatud katuseraha on igal aastal jagatud nüüd juba peaaegu kümme aastat. Riigieelarveline raha läheb sellistele objektidele ja ühendustele, millele riigi või omavalitsuste eelarvest raha ei jätku või ei ole ette nähtud – lasteaedadele, koolidele, mittetulundusühingutele, külaseltsidele, kogudustele-kirikutele, heategevusele, kultuurimajadele, raamatukogudele, spordile, vähihaigetele, puudustkannatavatele, suurperedele, Kaitseliidule, vabatahtlikele päästjatele ja nii edasi.

2017. aastaks eraldati niisuguseid toetusi üle 500, kokku enam kui nelja miljoni euro eest. 2018. aastaks on valitsus katuserahaks eraldanud neli miljonit eurot põhimõttel, et kolm läheb koalitsioonierakondadele ja üks miljon opositsioonile. Katuseraha süsteemil on nii pooldajaid kui ka vastaseid. Riigikogu erakondadest on hiljuti selle vastu sõna võtnud kaks – Reformierakond ja Vabaerakond.

Jürgen Ligi nimetab katuseraha jagamist ebamoraalseks ja soovitab teistel sellest loobuda, nagu teeb Reformierakond. “Me vähendame sellega eelarve miinust ja jätame selle raha riigile,” ütles ta. 2018. aasta riigieelarve kulude ja investeeringute maht on 10,58 miljardit eurot ja tulude maht 10,33 miljardit. Need neli miljonit on selle kõrval kui tilk meres. Koomiline on, et katuseraha kõlbas Reformierakonnale hästi siis, kui oldi koalitsioonis ja võeti endale jagada oluliselt suuremaid summasid, kui saab nüüd opositsioonis olles. Nüüdne samm on lihtsalt poos.

Ebamoraalne on ja kriitikat väärib hoopis katuseraha ebavõrdne jagunemine koalitsiooni ja opositsiooni vahel, kus valitsusparteid määravad endale kolm korda rohkem vahendeid. Õiglane oleks anda iga riigikogu erakonna käsutusse võrdne summa.

Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas leiab, et see, kunagi ammu õilsana kavandatud süsteem on moondunud millekski väärastunuks, kus poliitikud jagavad riigi raha ja hooplevad seda tehes. Tema sõnul on katuseraha omamoodi altkäemaks riigikogu liikmetele selle eest, et müüsid iseend ja oma mandaadi valitsuse kummitempliks. Sellega ei saa nõus olla. Võib-olla Vabaerakond on kummitempel, kuid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kindlasti mitte.

Vabaerakond on kuulutanud, et nende saadikud katuseraha jagamise protsessis ei osale ja annavad kõnealused 300 000 eurot mittetulundusühingule Eesti Külaliikumine Kodukant, kes jagab need siis edasi. Jutuks kena küll, kuid sellega osalevad nad ju selles samas jagamisprotsessis, mida nad silmakirjalikult maha teevad. Jällegi vaid sisutühi pooside võtmine. Mitteosalemine tähendaks rahast loobumist, kuid seda nad ka ei tee, sest muidu läheks raha “poliitiliste nahaalide käsutusse”.

Kas “poliitilised nahaalid” on riigikogu liikmed, kes suunavad raha vajalike asjade tegemiseks või need, kes raha saavad ja seda lõpptulemusena kasutavad, Ammas ei täpsustanud. Mõlemal juhul on ütlus inetu ja heal eesmärgil tehtavat halvustav, sest enda taskusse ei pista seda raha ühed ega teised. Katuseraha kasutatakse ju kohaliku elu ja kogukonna, laiemalt ühiskonna hüvanguks. Kui raha kasutavad need, kes seda väljaütlemistes vajalikuks ei pea ja igati maha teevad, siis näitavad nad vaid enda kahepalgelisust. Ükskõik, kas nad kasutavad katuseraha ise või vahendaja kaudu.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei näe katuserahade süsteemis iseeneses midagi taunimisväärset. Välja arvatud juhtudel, kui keegi seda tõesti kuidagi enda huvides ära kasutab ja oma tasku pistab, kuid see võimalus on sisuliselt välistatud. Ükski saadik seda raha puutuda ei saa, kõik ettepanekud vaatab üle rahanduskomisjon, lepingud sõlmib, summad kannab üle ja nende kasutamist kontrollib ministeerium. Ignoreerida ei saa ka ajakirjanduse osa kontrollija rollis.

Kahjuks ei arvestata sageli riigieelarve koostamisel opositsiooni ettepanekutega. Nii oli näiteks mullu ja on ka tänavu. Kui opositsioonil oleks võimalus selles sisuliselt kaasa rääkida, võiks ehk arutada katuseraha süsteemi muutmise või katkestamise üle. Katuseraha on eelarve mahuga võrreldes tibatilluke, kuid sellele vaatamata opositsiooni jaoks siiski ainus võimalus osaleda riigieelarveliste vahendite suunamisel sinna, kus meie arusaamise järgi selle järele vajadust on. Oleks rumal see võimalus kasutamata jätta.

Me ei arva, et EKRE riigikogu saadikutel või teistel puuduks kompetents aru saada, millised projektid on head ja mõttekad ja mis väärivad toetamist. Me usaldame enda fraktsiooni liikmete otsustusvõimet, me ei vaja vahendajaid ega toeta ka tühjade pooside tegemist. EKRE eraldatud katuseraha läheb kõik asja ette.

Katuseraha vastu on sõna võtnud ka Eesti Vabaühenduste Liit (EVL), kes kogub isegi allkirju, et teha parlamendile ettepanek lõpetada katuseraha jagamine. Tegevustoetusi peaksid nende meelest andma oma strateegilistele partneritele ministeeriumid, mitte riigikogu. See on äärmiselt kaheldava väärtusega ettepanek, sest vaadates ministeeriumite strateegilisi partnereid, siis on nende valikus oluliselt suuremaid kaheldavusi kui kogu katuseraha jagamises kokku.

Näiteks seksuaalvähemusi, niinimetatud sooneutraalsust ja äärmusfeministe esindavate ning immigratsiooni toetavate ühenduste ministeeriumitelt saadav toetus on juba täna oluliselt suurem kui katuseraha. Arusaadavatel põhjustel on selline ühte väravasse mängimine avalikkuses paksu verd tekitanud. Kuna kõnealused ühingud on EVLi liikmed, ei pane nende ettepanek imestama.

Vabaühenduste Liidu katuseraha kaotamise ettepanekul ei ole igatahes avalikkuse silmis poolehoidu, allkirja andnuid on vaid mõnisada. Vähem kui neid, kes igal üksikul aastal on saanud katuseraha eest midagi hädavajalikku soetada, korda saata või head teha.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikute ettepanekul saavad 2018. aastal raha järgmised projektid:

HARJU MAAKOND

MTÜ VAT Teater
Registrikood 80071149
5000 eurot
Rahvusraamatukogu tornisaali renoveerimine

Kodanikualgatuse Selts
Registrikood 80283615
3000 eurot
Projekti „Rahva- ja kodanikualgatuse ning kohaliku demokraatia edendamine“ toetamine

Soomepoiste Pärimusühing
Registrikood 80123981
5000 eurot
Veterani- ja pärimustegevuse toetamine

Eesti Vabadusvõitlejate Liit
Registrikood 80089014
5000 eurot
Eesti kalmistutel puhkavate Vabadusristi kavaleride kalmude kaardistamine, korrastamine ja vastavate tähistega märgistamine ning vabadusvõitlejate mälestuste kirjastamise jätkamine

Eesti Kirjanduse Selts
Registrikood 80085016
3000 eurot
Kultuuriloolise üritustesarja “Kirjandus ja konservatiivsus” korraldamine

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
Registrikood 90012656
5000 eurot
Vähihaigete ravi

Tallinna Toomkooli SA
Registrikood 90010671
5000 eurot
Muusikaklassi sisustamine (sh helitehnika soetamine)

EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus
Registrikood 80210970
20 000 eurot
Kaarli kooli hoone ehitus

Saue Muusikakool
Registrikood 75014592
3000 eurot
Pillide ja inventari soetamine

MTÜ Lootuse Küla
Registrikood 80135949
5000 eurot
Aiatehnika soetamine

MTÜ Laurentsiuse Selts
Registrikood 80308485
4000 eurot
Pastoraadi fassaadi remont

EELK Tuhala Kaarli Kogudus
Registrikood 80210154
3000 eurot
Tuhala kiriku ja kirikla elektri-, heli- ja valvesüsteemide renoveerimine

Anija Vallavalitsus
Registrikood 75018816
3000 eurot
Vabadussõja Kehra lahingu mälestusmärgi taastamine

TARTU MAAKOND

Otsedemokraatia edendamise sihtasutus Terve Rahvas
Registrikood 90013354
4000 eurot
Toetus koolituste, seminaride ja kampaaniate korraldamise, seadusemuudatuse ettepanekute väljatöötamise, infomaterjalide väljaandmise ja sihtasutuse töö koordineerimiseks

Elva Vabatahtlik Tuletõrjeühing
Registrikood 80078861
5000 eurot
Vetelpääste ennetustegevuse ja sellealaste treeningute läbiviimiseks vajaliku varustuse ostmine

Eesti Merekool
Registrikood 70009646
4000 eurot
Siseveeteede juhtimissimulaatori ostmine Eesti Merekooli Tartu filiaalile

MTÜ Jakobi Mäe Kultuurikoda
Registrikood 80229646
3000 eurot
Vaikuse Muusika Stuudio vanamuusika õppetegevuse ja kontsertide korraldamine, etenduse „Rõõmulaul“ esitamise toetamine

Tartu Elu Sõna Kogudus
Registrikood 80200948
3000 eurot
Tartu Kristlikule Põhikoolile interaktiivse tahvli ostmine ajaloo- ja muusikaklassidesse

Tõrvandi Päästeselts
Registrikood 80381447
4000 eurot
Uisuväljaku piirete soetamine

EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Registrikood 80210421
5000 eurot
Kiriku siseruumi korrastamine

MTÜ Kangas ja Puu
Registrikood 80393290
3000 eurot
Turgi käsitöötalu arendamine kangakudumise koolituse keskuseks

LÄÄNE-VIRU MAAKOND

MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomando
Registrikood 80356877
5000 eurot
Komando olmeruumide remont

Kaitseliit
Registrikood 74000725
5000 eurot
Varustuse ostmine Noorte Kotkaste Viru malevale ja Kodutütarde Viru ringkonnale

EELK Nõva Püha Olevi Kogudus
Registrikood 80209866
3000 eurot
Kirikuhoone välisvoodri värvimistööde teostamine

VILJANDI MAAKOND

Viljandi Lasteaed Midrimaa
Registrikood 75005340
5000 eurot
Mänguväljaku renoveerimine

Eesti Sõjameeste Sakala Ühing
Registrikood 80042343
17000 eurot
Artur Sirgu ausamba pronksivalamine

MTÜ Tuhalaane
Registrikood 80193160
5000 eurot
Rahvamaja esinemislava ehitus

PÄRNU MAAKOND

Saarde Vallavalitsus
Registrikood 75033454
5000 eurot
Kilingi-Nõmme klubi (endine kultuurimaja) põlengu tagajärjel hävinud suure saali remondi järgselt helitehnika või valgustuse ostmine

Herbert Hahni Selts
Registrikood 80342051
6000 eurot
Kooli söögipunkti sisseseadmine

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus
Registrikood 80285330
5000 eurot
Remont ning köögi ning sanitaartehnika soetamine

RAPLA MAAKOND

Rapla Vallavalitsus
Registrikood 75023361
3500 eurot
Rapla Lasteaed Päkapikk inventari soetamine (kaks eraldi lasteaiarühma, üks Raplas ja teine Kuusiku alevikus)

Juuru Vallavalitsus
Registrikood 75023786
3000 eurot
Juuru Rahvamaja saalitoolide soetamine

Kaiu Vallavalitsus
Registrikood 75025331
3000 eurot
Kaiu Noortetoa heli-ja valgustustehnika seadmete soetamine

MTÜ Lipa Küla
Registrikood 80413526
3000 eurot
Mururaideri soetamine

VÕRU MAAKOND

MTÜ Ruusmäe Noorteklubi
Registrikood 80207867
8000 eurot
Rogosi mõisapargi järveäärse puhketsooni korrastamine

Rõuge Hooldekodu
Registrikood 75001945
5000 eurot
Mööbli ja sisustuse uuendamine

MTÜ Vastse-Roosa Külaselts
Registrikood 80301572
4000 eurot
Mõniste-Vastse-Roosa külaseltsingu pereüritus „Perede kokkutuleku korraldamine“

EELK Võru Katariina Kogudus
Registrikood 80212294
5000 eurot
Kiriku restaureerimise välitööde jätkamine

Kääpa Sotsiaalkeskus
Registrikood 75018683
5000 eurot
Remont ja inventari soetamine

Ühing Pikakannu kooli areng MTÜ
Registrikood 80134565
5000 eurot
Pikakannu kooli õpperuumide korrastamine ja õppevahendite soetamine

SAARE MAAKOND

MTÜ Väinamere Uisk
Registrikood 80285577
5000 eurot
Projekti “Väinamere Uisk” toetamine

JÕGEVA MAAKOND

Põltsamaa Linnavalitsus
Registrikood 75003045
6500 eurot
Linna puhkpilliorkestrile uute pillide ostmine

Pala Spordiklubi
Registrikood 80120712
3000 eurot
Spordiinventari ostmine

EELK Põltsamaa Niguliste Kogudus
Registrikood 80209777
7000 eurot
Välisfassaadi remont

Jõgeva Vallavalitsus
Registrikood 75003594
7000 eurot
Kuremaa lossi ruumide remont

MTÜ Jõgevamaa Represseeritud
Registrikood 80109662
5000 eurot
Jõgeva linnas represseeritute mälestusmärgi juurde mälestuspargi Mälu rajamine

JÄRVA MAAKOND

EELK Ambla Maarja kogudus
Registrikood 80209470
3000 eurot
Projekt liitumaks üleriigilise HAUDi programmiga

VALGA MAAKOND

EELK Valga Peetri-Luke Kogudus
Registrikood 80209168
8000 eurot
Kiriku põhja ja lääne trepi remont ning kiriku lae remont

EELK Hargla Kogudus
Registrikood 80210131
8000 eurot
Kiriku treppide ja välisuste taastamine ning kiriku aknaraamide restaureerimine

EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus
Registrikood 80210467
5000 eurot
Kiriku torni restaureerimine

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda
Registrikood 80102000
6000 eurot
Siseruumide remont

MTÜ Looduse Loal
Registrikood 80332236
3000 eurot
Matkavarustuse soetamine, kodupaiga looduse ja keskkonna väärtustamist õpetavate ja propageerivate ürituste korraldamine

PÕLVA MAAKOND

Põlva Elu Sõna Kogudus
Registrikood 80200931
4000 eurot
Laste pühapäevakooli toetamine

Jalgpalliklubi „Lootos“
Registrikood 80031013
6000 eurot
Klubihoone heli- ja esitlustehnika soetamine

Räpina Vallavalitsus
Registrikood 75025503
10000 eurot
Ruusa küla laululava renoveerimine

LÄÄNE MAAKOND

Haapsalu Lasteaed Tõruke
Registrikood 75012937
5000 eurot
Õuesõppemaja ja liivakasti ehituseks ning õueala mänguvahendite välja vahetamine

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Sutlepa Baptisti Kogudus
Registrikood 80205331
3000 eurot
Süntesaatori ja koguduse sõidukile rehvide soetamine

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Haapsalu Maria-Magdaleena kogudus
Registrikood 80209748
5000 eurot
Kirikule küttesüsteemi uuendamine ning kellatorni välisfassaadi remont

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama