Neljapäeval toimus Riigikogus kahe probleemkomisjoni moodustamine, mille vastu astusid teravalt välja Reformierakond ja sotsid.

EKRE Riigikogu saadiku Urmas Espenbergi sõnul avaldasid reformierakondlased ja sotsid läbirääkimiste käigus kõva vastupanu, kuid kukkusid hääletusel siiski läbi. Mõlemad eelnõud võeti teisel lugemisel 54 poolthäälega vastu.

Lisaks rünnakutele saalis, kus opositsioon, sealhulgas eriti Kaja Kallas, Kalle Palling ja Jürgen Ligi, seadis komisjonide moodustamise igal võimalikul moel kahtluse alla, ähvardasid nad Riigikogu ja selle juhatust oma liikmete mittesaatmisega vastavatesse probleemkomisjonidesse.

Urmas Espenberg ütles, et 17 aastat on eesti keele kaitse ja rahva tuleviku osas tühja tööd tehtud ning nüüdki seisavad Reformierakond ja sotsid vastu eestikeelsele õppele üleminekule ja eesti rahva demograafilise kriisist väljatoomisele, kuigi sõnades väidavad nad vastupidist.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus „Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine“ näeb ette moodustada probleemkomisjon, mille eesmärk on uurida eesti keelega seotud riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade ja programmide hetkeseisu. Sellest lähtuvalt teeb probleemkomisjon ettepanekuid kvaliteetse eesti keele õppe tagamiseks ning õppevahendite, õppekavade, metoodikate ja õpetajate ettevalmistamiseks.

Eesmärgi täitmiseks plaanib probleemkomisjon kohtuda eesti keelega seotud huvigruppidega ning neid aktiivselt kaasata. Samuti hoiab probleemkomisjon end kursis läbiviidavate tegevuste mõju ning nende jätkusuutlikkusega. Vajadusel on probleemkomisjonil võimalus esitada ka seadusemuudatusi.

Seletuskirjas märgitakse, et eesti keele õpetamine ja õppekvaliteedi tõstmine muu emakeelega noorte seas on olnud arutelude keskmeks mitukümmend aastat, kuid jätkuvalt on küsimusi, millega tuleb süsteemselt tegeleda ning leida probleemile lahendusi. Probleemkomisjoni loomise põhjus on vajadus vaadata eesti keele õpetamist terviklikult ning laiapõhjaliselt ja anda oma ideid seadusandluse täiendamiseks.

Probleemkomisjoni kuulub igast fraktsioonist üks liige. EKRE fraktsioonist on sinna planeeritud Urmas Espenberg.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“  näeb ette moodustada probleemkomisjon, mille ülesanne on kujundada Eesti rahvastikupoliitikat, et tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.

Seletuskirjas märgitakse, et Riigikogu XIII koosseisus loodud probleemkomisjon rahvastikukriisi lahendamiseks andis 20.02.2019 toimunud täiskogu istungil Riigikogule üle komisjoni töö lõpparuande ettepanekutega demograafiliste probleemide lahendamise kohta. Kuivõrd demograafilised probleemid püsivad, siis on vajadus antud probleemkomisjoni loomiseks endiselt olemas.

Probleemkomisjoni kuulub igast fraktsioonist üks liige, EKREst Jaak Valge.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama