EKRE Tartu linna ringkond korraldas oma seenioritele õhtu, kus tähistati kohvilaua taga advendiaega ja vesteldi poliitilistel teemadel. Muusikalisi vahepalu pakkusid Tartu 2. Muusikakooli õpilased koos oma õpetajaga. Tordil oli kujutatud kirik, mille torni otsas oli EKRE logo.

Ürituse eestvedajaks oli EKRE Tartu esimees Indrek Särg, koosolekust võtsid osa Jüri Vaidla, Leili Ermel, Anatoli Petti, Endla Peets, Eha Miljukova, Luule Pungar, Arlentin Laisaar, Tiiu Usberg, Maret Liivaru, Silja Saks, Liidia Laaneoja.

Seeniorite õhtul võeti vastu ja edastati teistele erakondadele pöördumine:

Riigikogus esindatud erakondade seenioridele!

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tartu seenioride koosolekust osavõtjad toetavad oma erakonna eitavat suhtumist kavandatavasse Eesti-Vene uude piirilepingusse. Oleme kindlad, et samal arvamusel on ka Riigikogu teiste erakondade rõhuv enamus seenioridest. See on igati mõistetav, sest meie põlvkond on oma okupatsiooniaegse elu- ja võitluskogemusega teadlik, mis on kaalul. Kaalul on Eesti Vabariigi territoriaalne terviklikkus! Kõne all on vormilt piiri-, sisult aga kinkeleping. On tegemist naaberriigile hinnanguliselt triljon euro väärtuses Saaremaa suuruse maa loovutusega. Jutt on suuremast osast Petseri maakonnast ja Eesti Ingerimaa kolmest vallast.  Nõustugem tuntud õigusteadlase Toomas Varraku seisukohaga, mille kohaselt tuleb uue piirilepingu sõlmimist lugeda poliitiliselt lühinägelikuks, põhiseadusega vastuolus olevaks, riikliku järjepidevuse põhimõtet kahjustavaks, Eesti kodanike huvisid ignoreerivaks ja riiklikku eneseväärikust alandavaks. Kutsugem oma erakonna parlamendisaadikuid järgima Eesti põhiseadust ja mitte toetama Eesti-Vene uue piirilepingu ratifitseerimist! Samasuguse pöördumise oma parlamendisaadikutele tegid IRLi seeniorid selle aasta 7. novembril.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama