Koeru vallavolikogu koalitsiooni moodustav valimisliit Parem Koeru otsustas sundliitmise tagajärjel tekkiva Järva vallavolikogu valimistel osaleda EKRE nimekirjas. Koerust kandideerib uues nimekirjas viis volikogu liiget ning volikogu esimees Külvar Mand ja vallavanem Andres Teppan.

“Uus jõud valimistel on selgelt protest tänase haldureformi tulemuse vastu,” selgitas tänane Koeru vallavolikogu esimees Külvar Mand jõudude ühendamise tagamaid. “Rõõmu teeb see, et meiega sarnaselt mõtlevaid inimesi paistab olevat palju sest nimekirjaga on ühinenud inimesi kõigist liituvatest valdadest.”

Koeru vald otsustati käesoleva aasta juunis liita valitsuse otsusega moodustuva Järva vallaga, hoolimata Koeru ja Rakke valdade sõlmitud vabatahtlikust liitumislepingust.

“Võrreldes planeeritud Piibe vallaga on Järva vald ebaloomuliku kujuga ja selgelt nõrgem omavalitsus, mistõttu peaks valitsusel haldureformi tulemuste pärast sügavalt piinlik olema,” ütles Koeru vallavanem Andres Teppan. “Aga elu läheb edasi ja ka uues Järva vallavolikogus on vaja tervet mõistust ja tasakaalustavat jõudu.”

Lisaks on vallavanema sõnul selgunud, et Maavalitsusel, kes korraldab sundliidetava Järva valla valimisi, ei ole selleks eelarvelisi vahendeid, mistõttu on maavanem palunud valimistoimingute läbi viimiseks rahalist abi Järva vallaks liidetavatelt valdadelt.

EKRE nimekirjas kandideerivad Koerust Järva valla volikogusse Andres Teppan, Külvar Mand, Ahti Karon, Jarkko Arhilahti, Ahto Härm, Andres Gorbõljov ja Timar Saar.

Lisainfo ja küsimused:
Andres Teppan
Koeru vallavanem
Tel: 55 32 374

Külvar Mand
Koeru vallavolikogu esimees
Tel: 51 16 442

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama