Veebipoe kasutustingimused

Üldised Tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (edaspidi nimetatud Erakond) interneti kodulehel www.ekre.ee asuvast e-poe tellimiskeskkonnast ostu sooritamisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks reguleerivad Tellija ja Erakonna vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

E-poe tellimiskeskkonnas aktsepteeritakse Eesti Vabariigis kehtivat valuutat, s.o euro (€).

  1. Kauba  tellimise kord

1.1 Tellija valib soovitud Kauba, määrab iga Kauba koguse, Kauba eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi ning sooritab ostu.

1.2. Tellitud Kauba hinnale lisandub Kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.3. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Erakonnale võimalik tasuda internetipangas.

1.4. Tellimus jõustub peale tellitud Kaupade eest tasutud summa laekumist Erakonna pangakontole. Tellimuse jõustumisest teavitab Erakond Tellijat e-posti vahendusel.

1.6. Tellitud Kauba toimetab Erakond Tellijale vastavalt Tellija poolt valitud viisile: kas pakiautomaadi kaudu või postipakina Eesti Posti vahendusel.

1.7. Pakiautomaadi kuller toob Kauba Tellija poolt valitud pakiautomaati hiljemalt 3 tööpäeva jooksul tellimuse jõustumisest. Tellimuse saabudes pakiautomaati saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile,  avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saabumisest Tellija mobiilile ja e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijatele täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit.

1.8.Eesti Posti vahendusel saadab Erakond Kauba tähtsaadetisena Tellija poolt märgitud aadressile. Tähtsaadetis väljastatakse Tellijale tema elu- või asukohas allkirja vastu. Juhul, kui saadetis ei õnnestu väljastada, jäetakse Tellija postkasti teade, mille alusel väljastatakse saadetis Tellijale kirjas olevast postiasutusest. Postkontoris hoiustatakse saadetisi 7 kalendripäeva postiasutusse saabumise päevast.

  1. Tellija õigused

2.1. Tellijal on õigus tellida Kaupa E-poes Erakonna poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

2.2. Tellijale saadetav Kaup peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Erakonna poolt kirjeldatud tingimustele.

2.3. Tellijal on õigus esitada Kauba tellimust ja Kaupa ennast puudutavaid pretensioone Erakonnale aadressil Toompuiestee 4, Tallinn või e-posti aadressil info@ekre.ee 30 kalendripäeva jooksul Kauba kätte saamisest arvates.

  1. Tellija kohustused

3.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr., krt. nr., postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress. Kui Tellijaks on juriidiline isik, tuleb lisada firma nimi ning registreerimisnumber.

3.2. Juhul, kui Tellija ja Kauba saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 3.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

3.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 3.1. fikseeritule, ei garanteeri Erakond Kauba tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Erakond Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

3.4. Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

  1. Erakonna õigused

4.1. Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Erakond tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Kauba saatmist.

4.2. Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt on Erakonnal õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

  1. Erakonna kohustused

5.1. Erakond kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Kauba.

5.2. Erakond kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

5.3. Erakond kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

5.4. Erakond kohustub välja vahetama praak kauba. Erakond vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Kauba üleandmisel Tellijale.

6. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tellijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

6.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Tellijaks on juriidiline isik.

6.3. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Erakonnal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

6.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile info@ekre.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.5. Kauba tagastamise kulud kannab Tellija, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). Tellija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

6.6. Erakond tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

6.7. Erakond võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Tellija on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.8. Kui Tellija on sõnaselgelt valinud Erakonna pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Erakond Tellijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.9. Erakonnal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Tellijalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Küsimuste tekkimisel helistage telefonil +372 682 9555 või kirjutage e-posti aadressil: info@ekre.ee.

 

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama