Eesti Konservatiivne Rahvaerakond pöördus kaebusega Vabariigi Valimkomisjoni poole, vaidlustades komisjoni otsuse viia kohalikel valimistel hoolimata turvariskist läbi ka e-hääletus. Rahvuskonservatiivid taotlevad e-hääletuse ära jätmist ning valimiste korraldamist ainult pabersedelitega.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Riigikogu fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul leiab erakond, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsus 6. septembrist tekitab ohu häältega manipuleerimiseks ja valimistulemuste mõjutamiseks.

„Õiguspraktika kohaselt ei pea õiguste rikkumine olema veel aset leidnud, piisab sellise võimaluse eksisteerimisest. E-valimiste ärajätmisel ei oma tähtsust, kui suur on tõenäosus, et turvariski ära kasutatakse, sest seda ei suuda keegi prognoosida. Fakt on, et mitte keegi ei saa tagada manipulatsiooni mittetoimumist, eriti nüüd, kui info turvariski kohta koos sisuliste põhjendustega on levinud üle maailma,“ ütles Helme.

„Konservatiivid leiavad, et valimiskomisjon eiras IT valdkonnas endast oluliselt pädevama ameti ehk Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) seisukohta, mille kohaselt on risk piisavalt suur e-hääletuse ära jätmiseks. Valimistulemuste kahtluse alla seadmiseks piisab pelgalt võimalusest, et turvariski võidakse ära kasutada, ning sellist olukorda tuleks igal juhul vältida.“

Helme sõnul peab valimiste vabaduse tagamiseks olema kõigil valimistel osalejatel võimalik veenduda hääletamise ja hääletustulemuste usaldusväärsuses.

„Valimiste vabadusega seondub ka elektroonilisel hääletamisel kasutatava süsteemi üldine usaldusväärsus, mida tagatakse erinevate meetmetega – lähtekoodi avalikustamine, süsteemi auditeerimine, vaatlejatele vaatlemisvõimaluse tagamine, erinevad turvalahendused. Praegu on avastatud turvarisk, mille tagajärjeks võib olla põhiseaduse paragrahvi 60 ja kohalike omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahv 1 toodud valimiste vabaduse printsiibi rikkumine,“ selgitas Helme.

„Välistatud ei ole olukord, et valija poolt antud hääl ei jõua Vabariigi Valimiskomisjonini või et isik ei saa üldse hääletada. Sellisel juhul on tegemist põhiseaduses tagatud subjektiivse valimisõiguse rikkumisega. Kui elektroonilise hääletamise süsteem ei võimalda valijal anda häält kandidaadile, kellele ta soovib hääle anda, siis on tegemist subjektiivse valimisõiguse rikkumisega.“

Helme ütles, et kuna eksisteerib arvestatav võimalus valimisvabaduse printsiibi rikkumiseks ning e-hääletamisel kasutatava süsteemi üldine usaldusväärsus on kahtluse alla seatud, siis on valimiskomisjoni otsus põhiseaduse paragrahviga 60 vastuolus.

„Ülaltoodut arvestades palub Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Vabariigi Valimiskomisjonil oma 6. septembri otsus omavalitsuste volikogude e-valimiste korraldamiseks tühistada ning viia valimised läbi ainult pabersedelitega. Kui komisjon otsust ümber ei vaata, kavatseb erakond pöörduda Riigikohtusse.“

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama