Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

28.09.2015

PRESSITEADE

Teisipäeval 29. septembril kell 15.00 saabub Riigikogusse EKRE fraktsiooniga viimase kutsel kohtuma Ungari suursaatkonna (Helsingis) välispoliitika ja Eesti asjade nõunik Zoltán Lupták, kellele EKRE fraktsioon annab üle erakonna toetuskirja Ungari suursaadikule Soomes ja Eesti üle pöördumise, mille siinkohal ära toome.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetusavaldus Ungari Vabariigile immigratsioonikriisi osas

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond toetab Ungari Vabariiki ja tema Valitsust püüdlustes kaitsta oma suveräänsust immigratsioonikriisi raames, mis ohustab ka teiste Euroopa riikide turvalisust, suveräänsust ning kultuurilist terviklikkust.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond avaldab toetust Ungari Vabariigile, kelle elementaarsete riiklike  õiguste hulka kuulub oma piiride üle täieliku kontrolli taastamine praegustes erakorralistes tingimustes. Iga suveräänse riigi õiguste hulka kuulub kontroll oma territooriumi üle. Tänane rahvaste rändamine ning kontrollimatu illegaalsete immigrantide liikumine üle riigipiiride on pannud kahtluse alla Euroopa Liidu liikmesriikide suveräänsuse, samuti Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Piirivalveagentuur Frontexi  haldussuutlikkuse. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond näeb, et Saksamaa jt riikide valitsused ei käitu õiglaselt, kui õhutavad immigrante suurtes hulkades liikuma läbi teiste riikide territooriumi. Immigratsioonikriis on seotud seninägematu inimkaubanduse lainega, mida omakorda õhutab mõnede Euroopa Liidu liikmesriikide tahtmatus kaitsta oma piire illegaalsete piiriületuste vastu. Ometi on Euroopa Liidu kasutuses on kõik vahendid ja rahalised ressursid liikmesriikide piiride kaitsele kaasa aitamiseks. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond peab vajalikuks, et Frontexi kaudu eraldataks Ungarile piiri kaitseks erakorralist abi nii raha kui spetsialistide osas. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond leiab, et vasakpoolsed parteid kasutavad praegust kriisi oma  multikultuurilise Euroopa utoopia elluviimise vahendina, mis on  vastuolus traditsioone austavate Euroopa rahvaste tahtega.

Leiame, et olukorras, kus Ungari kaitseb oma suveräänsust ja julgeolekut, on lubamatu teda survestada Euroopa Liidu poolt. Ungari Vabariigil on täielik õigus oma piiri füüsiliseks väljaehitamiseks ja see kaitseb ka Eesti Vabariigi julgeolekut. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on teinud ettepaneku ka Eesti piiridel piirikontrolli täielikuks taastamiseks, et riik ei muutuks illegaalse immigratsiooni koridoriks Lõuna-Euroopa ja Skandinaavia vahel.  Eesti Konservatiivne Rahvaerakond plaanib teha Eesti Vabariigi valitsusele ettepaneku toetada rahaliselt ning spetsialistidega Ungarit piiri kiires väljaehitamises.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond soovib, et Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vahelised suhted tiheneksid nii kultuuri, julgeoleku kui majanduse valdkonnas.

Rohkem infot

Mart Helme

Mob.52 82588

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama