Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon esitas Riigikogule eelnõu, et valitsus peataks vähemalt aastaks Eesti osalemise elektrituru börsil, CO2 kauplemissüsteemis ja kehtestaks riiklikult reguleeritud elektrihinna.

 

Riigikogule eelnõu üle andnud Mart Helme juhib tähelepanu, et Eestit on tabanud viimase kahekümne aasta rängim hinnatõus, mis ähvardab paisata vaesusesse kümned tuhanded seni endaga toime tulnud pered.

„Hinnatõusu peamiseks vedajaks on kujunenud energiahindade enneolematu tõus. Kui gaasi ja naftasaaduste osas on Eesti sõltuv impordist ja maailmaturu hindadest, siis elektrit toodame me pea täies mahus oma vajaduste katmiseks ise ning valdav osa tootmisest toimub riigile kuuluvas äriühingus Eesti Energia,“ ütles Helme.

„Lisaks elanike sotsiaalmajanduslikule katastroofile toob elektrihinna tõus kaasa ettevõtete kulude järsu tõusu, mistõttu paljud ettevõtted kas lõpetavad tootmise või oma tegevuse. See omakorda toob kaasa tööpuuduse kasvu, maksulaekumiste vähenemise ning riigi ja omavalitsuse abi vajavate inimeste arvu suurenemise. On selge, et valitsus peab viivitamatult astuma konkreetseid ja mõjusaid samme elektri hinna alandamiseks.“

EKRE fraktsioon teeb valitsusele ettepaneku lõpetada viivitamatult elektriga kauplemine börsil ning kehtestada elektrile kui strateegilisele ja elanikkonna elutähtsa toimetuleku tagamiseks vältimatult vajaliku kauba osas riiklikult reguleeritud hind.

„Edasine osalemine NordPool elektrikauplemissüsteemis ei ole majanduslikult kuidagi põhjendatud ning sellega jätkamine toob kaasa katastroofilised tagajärjed nii elanikkonnale, ettevõtlusele kui lõpuks ka riigile ja omavalitsustele. Elektri tootmise kulu Narva jaamades on stabiilselt püsinud sama juba aastaid ning ei ületa oluliselt 20 eurot megavatt-tunnist. Tänaste niinimetatud turuhindadega võetakse tarbijatelt aga 10 kuni 50 korda suuremat hinda. Riigi ülesanne peaks olema odava ja stabiilse energiavarustatuse tagamine, mitte oma ettevõtete ja eraisikute pankrotistumise hinnaga riigiettevõttele ja riigieelarvele hõlptulu teenimine,“ ütles Helme.

Samuti teeb EKRE fraktsioon valitsusele ettepaneku viivitamatult peatada Eestis CO2 kauplemissüsteemi ehk ETS skeemi kasutamine.

„Nimetatud süsteem ei kujuta endast vähimalgi määral turupõhist mehhanismi CO2 koguste vähendamiseks, vaid on suvaotsustega loodud skeem, milles teeseldakse, et poliitikute poolt välja mõeldud kogus turule pakutud kaupa, mida pannakse üha laienev ring ettevõtteid riikliku sunniga ostma, omab mõju kliimale,“ ütles Helme.

„Viimastel aastatel on ka sellele niinimetatud turul toimunud regulatiivsed manipulatsioonid, kus pakutavat kaupa ehk CO2 ekvivalentkoguseid on oluliselt vähendatud ning selle kauba kohustuslike ostjate ringi on suurendatud. Taoline süsteem ei oma mingit pistmist turumehhanismidega, samuti ei ole ta kuidagi prognoositav. Küll aga on ta üks panustav faktor energiakriisi tekitamisel, kuna on suunanud riike ja ettevõtteid sulgema erinevaid elektritootmisvõimsusi ning peatanud investeeringud toimivate võimsuste pikendamisel või hoidmisel. Pole põhjendatud, et Eesti elanikud ja ettevõtted maksavad oma energiatarbimise kaudu seda kulu. Valitsuse esindajad on välja öelnud, et Euroopa Liidus toimuvad arutelud süsteemi reformimise osas. Teeme ettepaneku valitsusele senikaua, kuni ETS skeemi mõistlikumas, ennustatavamas ja majanduslikult soodsamas toimimises pole kokku lepitud, peatab Eesti oma osalemise selles skeemis.“

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama