Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon soovib võrdse kohtlemise seadust täiendada punktidega, mis pakuksid kaitset valdkondades, kus esineb sagedasti probleeme – diskrimineerimine poliitiliste ja usuliste veendumuste alusel ning ebavõrdne kohtlemine seoses lapsevanemaks olemisega.

Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Anti Poolamets osutab, et õiguste kaitse rahvuse, rassi, nahavärvuse alusel on praegu tagatud suuremas ulatuses kui kaitse näiteks usutunnistuse, lapsevanemaks olemise ning poliitiliste ja usuliste veendumuste alusel.

„Diskrimineerimine poliitiliste veendumuste tõttu on mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis muutunud tavaliseks. Nõnda püütakse rünnata poliitilisi oponente ja summutada poliitilist debatti. Olgu siin näiteks Lääne-Euroopas levinud immigratsioonikriitikute suukorvistamine, kohtu alla andmine ja töökohtadel ahistamine. Belgias on immigratsioonivastaseid parteisid koguni ära keelatud,“ ütles Poolamets.

Samuti peab Konservatiivne Rahvaerakond vajalikuks, et võrdse kohtlemise seadus keelustaks diskrimineerimise seoses lapsevanemaks olemisega.

„Mitmed tööandjad diskrimineerivad lapsevanemaid, kuigi see on seadustega keelatud. Ometi on see levinud diskrimineerimise vorm ja paljud noored emad on kogenud, et on jäetud tööle võtmata põhjusel, et kodus kasvavad väiksed lapsed,“ märkis Poolamets.

Rahvaerakonna fraktsioon tahab võrdse kohtlemise seadusesse sisse kirjutada ka õiguse keelduda teenuste ja kaupade pakkumisest, kui see tekitab uut ebavõrdsust või on vastuolus isiku eetiliste või usuliste veendumustega.

„Näiteks peomaja rendi teenust pakkuval isikul peab olema õigus keelduda homopulma korraldamisest, kui see ei ole kooskõlas ettevõtte eetilise hoiakuga,“ märkis Poolamets.

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas võrdse kohtlemise seadusele kokku 24 parandusettepanekut.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama