Enne valimisi hoiatas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond selle eest, et ennast liberaalideks nimetavate jõudude võit valimistel toob lisaks rahvusriikluse lammutamisele kaasa ka demokraatia ja majanduse järkjärgulise hävingu. Nüüd, ligi neli kuud pärast valimisi, peame nentima, et vahendid ja tempo, millega võimuerakonnad on asunud kehtestama ebademokraatlikku režiimi, šokeerib peaaegu kogu ühiskonda, sealhulgas nende endi valijaid. Tekkimas on mustrid, mida oleme harjunud nägema Venemaal ja Valgevenes, mitte demokraatlikus Euroopas.

Esmakordselt taasiseseisvusajal on Eestil valitsus, mis tuli võimule sihilike valedega. Mitte kunagi varem ei ole ükski valitsus asunud kiirkorras ellu viima poliitikat, millele ei ole valimistel küsitud rahva mandaati ja millel puudub ühiskonna enamuse toetus. Samuti on tegu esimese valitsusega, mis asus Riigikogus ebaseaduslikult ja jõuga vaigistama demokraatlikku opositsiooni, kelle eesmärk on kaitsta seaduslikke vahendeid kasutades meie riiki ühiskonna ootustele mittevastava ja kahjuliku poliitika eest.

Üha selgemalt võib näha inimeste, erakondade ja maailmavaadete lahterdamist „õigeteks“ ja „valedeks“. Kõik, kes julgevad valitsuse eesmärke ja vahendeid kahtluse alla seada, satuvad tagakiusamise alla, vasakliberaalsele globalistlikule ideoloogiale truudust vandujad aga võidavad positsioone, preemiaid ja tiitleid.

Murenemas on vabale ühiskonnale omane võimude lahususe printsiip. Politsei ning uurimis- ja julgeolekuasutuste jõudemonstratsioone viiakse läbi maailmavaateliste vastaste suhtes, ent võimuerakondade ministrite hämarad riigihanked või saadikute korruptiivsed tehingud annetusrahadega jäetakse sisulise tähelepanuta.

Erakordselt ohtlik on valitsuse plaan eirata mitmete õigusteadlaste soovitusi ja võtta vastu nn vaenukõneseadus, mis võimaldab suruda ühiskondliku diskussiooni valitsuse poolt kehtestud ideoloogilistesse raamidesse. Vaenukõneseadus annab riigile hoovad karistada näiteks massimmigratsiooniga mittenõustuvaid inimesi. Valitsus kavatseb suruda päitsed pähe ka meediale. Järgmise aasta riigieelarves on planeeritud riiklik ametikoht, mille üks ülesanne on valvata meediasisu järele. Sisuliselt kehtestatakse tsensuur.

Võimuerakondade ihalust autoritaarse valitsemise järele reedab ka rohepöördega seonduv fanatism, nn sooneutraalsuse propageerimine ja soov traditsioone ümber defineerida. Ajalugu näitab, et autoritaarsed riigid püüdlevad reaalsuse ümberdefineerimise ja suurema kontrolli poole.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kongress hoiatab, et praeguste tendentside jätkudes leiame end peagi Eestist, kus rahvalt on võetud õigus kujundada oma riigi tulevikku ning kus kriitika võimulolijate aadressil lõppeb ühiskondliku tühistamise, repressioonide või vanglakaristusega.

Ei tohi lasta end eksitada võimuliidu poliitikute jutust, nagu oleks nende eesmärgiks uus ja parem maailm – autoritaarset mõtteviisi ja autoritaarkorda kehtestatakse tihti just ilusa jutu ja malbete naeratuste saatel.

Kutsume üles kaitsma meie riigi põhiseadusega ette nähtud poliitilisi õigusi ja kodanikuvabadusi. Valetamist harrastaval, politseiriiki ehitaval ja demokraatiat mõnitaval valitsusel ei tohi lasta karistamatult tegutseda. Vabal meedial, kodanikuühendustel, aga eeskätt rahval kui kõrgeima riigivõimu kandjal, on moraalne kohustus seista vastu ebademokraatlikule, autoritaarrežiimi kehtestamiseni viivale poliitikale.

Ühtlasi anname erakonnana lubaduse: kui meil ei õnnestu opositsioonis kahjulikke arenguid ära hoida, pöörame tulevikus võimule saades tagasi kõik Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt vastu võetud, kuid ühiskonna enamuse ootustele mittevastavad seadused, muu hulgas maksutõusud, homoabielu, vaenukõneseaduse ja peretoetuste kärpimise.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seisab parema, õiglasema, vaba ja demokraatliku Eesti eest!

Pärnus 10. juunil 2023

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama