Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees ja Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme saatis Eesti parlamendierakondade juhtidele üleskutse sõlmida erakondadeülene riigikaitsekokkulepe. 

Avaldame pöördumise täismahus:

Lugupeetud erakondade esimehed!

20. veebruaril 2019 ilmus „Postimehes“ oluline artikkel, milles endine Kaitseväe Peastaabi ülem kindralmajor reservis Neeme Väli koostöös kindralite Ants Laaneotsa, Johannes Kerdi, Alar Lanemani ja Peeter Hoppega kutsub üles kõiki Riigikogus esindatud erakondi sõlmima järgmiseks kümneks aastaks erakondadeülese riigikaitsekokkuleppe.

Kindralid reservis põhjendavad oma ettepanekut: „Taanis toimib juba aastaid tava, kus erakonnad sõlmivad kuueaastase kestvusega kaitsekokkuleppe. Kaitsekokkuleppega määratakse riigikaitse arengusuunad, kehtestatakse raamistik sõjaliste võimete arendamiseks ja mis kõige olulisem, lepitakse kokku võimearenduseks eraldatav ressurss.

Tähelepanuväärne on see, et kaitsekokkuleppega ühinevad mitte ainult valitsusse kuuluvad, vaid ka opositsioonis olevad erakonnad. Meie arvates on õige aeg kaaluda samasuguse kokkuleppe sõlmimist parlamendierakondade vahel. Kasu saaksid sellest kõik osapooled.

Esiteks suurendaks see seadusandja reaalset panust riigikaitsesse. Tänane võimalus teha seda läbi julgeolekupoliitika aluste kinnitamise on pehmelt öeldes nigel, sest dokument on deklaratiivne ja ressurssidega sidumata. Aastase ulatusega riigieelarve otsustamine ei võimalda näha pikka perspektiivi.

Teiseks annaks parlamendi opositsiooni hõlmamine riigikaitselistele valikutele toekama kandepinna. Kolmandaks tagaks seadusandja kaasumine  kaitseplaneerijatele töörahu ja kindluse ressursimahukate ning selle tõttu pikemaajaliste võimearenduste elluviimiseks.

Meil võib olla perfektselt ellu viidud perfektne plaan, aga kui selle tagajärjel arendatud sõjalisest võimest piisab ainult Tallinna lähiümbruse kaitseks, siis sellest on Viru- ja Võrumaa inimestele vähe abi. Kriitiline vajalik miinimum tuleb selgelt defineerida, sest alla selle panustades on tegemist tuulde loobitud vahenditega.

Leiame, et on õige aeg Taani kogemuse rakendamiseks Eestis. Riigikaitse on liiga tähtis, et olla pelgalt täitevvõimu pärusmaaks. Riigikogu tasemel sõlmitav kaitsekokkulepe peaks sätestama peamised arengusuunad ja siduma need ressursiraamiga.

Kokkulepe peaks hõlmama kõiki Riigikogus esindatud erakondi ja katma kümneaastast perioodi. Kindlasti peaksid kokkulepet kajastavad sätted jõudma koalitsioonilepingusse. Veel parem on kui enne kaitsekokkulepet valmiks pikemaajaline strateegiline nägemus, mis katab 25 – 30 aastat. Nägemus peaks analüüsima julgeolekukeskkonna trende, ohte ja nende mõju, pakkuma välja võimalikud lahendused Eesti jaoks.

Poliitilise ja ametkondliku kallutatuse vältimiseks võiks selle Vabariigi presidendi ja Riigikogu riigikaitsekomisjoni egiidi all kokku panna ekspertgrupp, milles erapooletud eksperdid oleksid enamuses.“

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehena toetan reserv- ja erukindralite algatust. Kutsun Teid üles alustama tööd erakondadeülese riigikaitsekokkuleppe sõlmimiseks kohe pärast valimisi.

Mart Helme
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees
Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama