Riigikogu Eesti-Ungari parlamendirühm saatis Ungari parlamendi Eesti sõprusrühmale kirja, milles avaldab toetust Ungari rahvale pandeemiaga võitlemisel ning nördimust Ungari-vastaste ebaõiglaste rünnakute pärast.

„Ungari rahva vabadel valimistel tehtud valikud, millega nad on andnud kahekolmandikulise toetuse ühele erakonnale, on praeguses Euroopas pretsedenditu. Seetõttu tähendab Ungari parlamendi otsuste kahtluse alla panek ka Ungari rahva otsustusvõimelisuse kahtluse alla panekut. See meenutab kahetsusväärselt Eesti minevikukogemust, kui Moskvas leiti, et iseseisvust taotlevad „liiduvabariigid“ ei mõista Nõukogude Liidu ühiseid väärtusi. Sellist aega me tagasi ei soovi,“ seisab avalduses.

„Euroopa institutsioonid ei tohi väljuda oma pädevuse piirest ning hakata liikmesriike kohtlema oma suva järgi. Liikmesriike tuleb kohelda erapooletult ja ausalt, mis kahjuks ei ole seni kehtinud Ungari puhul. Arusaamatu on Ungari rahva valikute kritiseerimine Euroopa Liidu liikmesriikide poolt, kus kehtivad „vihakõneseadused“, mille abil võib karistada üksnes konservatiivsete vaadete omamise pärast. Ungari on hoidnud range rändepoliitikaga ära terrorismi oma territooriumil.“

Eesti-Ungari parlamendirühma esimees Anti Poolamets juhib tähelepanu, et isegi Euroopa Komisjoni asepresidendi Věra Jourová sõnul pole Ungari vastu võtnud ühtki seadust, mis oleks vastuolus Euroopa õigusega.

„Tegemist on veelkordse kinnitusega, et etteheited Ungarile ei ole kuidagi sisuliselt põhjendatud, vaid tulenevad ainult ideoloogilisest vastumeelsusest rahvuskonservatiivse Ungari valitsuse suhtes. Teame, et Ungaris on oluliselt parlamendikesksem eriolukorra sisseviimise protseduur kui paljudes teistes riikides,“ märkis Poolamets.

Poolametsa sõnul tuleks pandeemiaga võitlemise ajal ulatada sõpradele ja liitlastele abikäsi.

„Kriisiajad peaksid ühiseid katsumusi läbi tegevaid rahvaid ja riike lähendama, mitte lahutama. Meil on hea meel, et Ungari on Eestit toetanud, panustades Balti õhuturbemissiooni ning saatnud siia oma kompanii. Soovime Ungari valitsusele ja parlamendile edu pandeemiaga toimetulekuks ning panustame selleks, et Ungari ja Eesti suhted oleks soojad ja üksteist toetavad.”

Ungari parlamendile saadetud kirjale on Riigikogu Eesti-Ungari parlamendirühma nimel alla kirjutanud Anti Poolamets, Urmas Espenberg, Siim Pohlak, Raivo Tamm, Merry Aart, Riho Breivel, Peeter Ernits, Helle-Moonika Helme, Ruuben Kaalep, Tiit Kala, Kert Kingo, Uno Kaskpeit, Leo Kunnas, Paul Puustusmaa, Urmas Reitelmann, Kai Rimmel ja Jaak Valge.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama