Euroopa Liidu ülesanne peab olema liikmesriikide majanduslik arendamine, töökohtade loomine ja rahvusriikide kodanike elatustaseme parandamine, nagu see oli Euroopa Liidu eelkäijal, 1951. aastal asutatud Euroopa Söe- ja Teraseühendusel.

Viimasel aastakümnel kiiresti toimunud Euroopa Liidu föderaliseerumise tulemusena on liikmesriikide suveräänsus vähenenud ning ebaproportsionaalselt suur võim koondunud Euroopa Liidu institutsioonide kätte. Selleks, et tagada Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele demokraatia ning pöörduda Euroopa Liidu loojate algeesmärkide juurde, on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitika Euroopa Parlamendis järgmise viie aasta jooksul:

1) Euroopa Liit peab olema rahvusriikide liit, mitte liitriik! Igal Euroopa Liidu liikmesriigil on võõrandamatu õigus suveräänsusele, st poliitilistele otsustele, mis lähtuvad esmajärgus liikmesriigi põhiseadusest.

2) Euroopa Liit peab kaitsma ja väärtustama kristlikku kultuuri ja teisi traditsioonilisi euroopalikke väärtusi! Seoses kiiresti kasvava moslemite arvuga Euroopas on ohtu sattunud Euroopa identiteet ja väärtused. Selle peatamiseks tuleb peatada immigratsioon ja alustada illegaalsete immigrantide tagasisaatmist lähteriikidesse.

3) Taotleme 2007. aastal sõlmitud ja 2009. aastal ratifitseeritud Lissaboni lepingu muutmist! Lissaboni lepinguga astuti pikk samm föderatsiooni suunas, kahjustades sellega liikmesriikide suveräänsust.

4) Austame samaväärselt suveräänsete riikide soovi liituda Euroopa Liiduga ja lahkuda Euroopa Liidust! Liikmesriigid, kes on liitunud Euroopa Liiduga oma rahva tahte alusel, peavad omama õigust ka soovi korral takistuseta lahkuda.

5) Euroopa Parlamendis peavad liikmesriigid olema võrdsed! Tänases Euroopa Liidus on erinevate liikmesriikide mõju ja võim erineva kaaluga. Selleks, et liikmesriigid oleks võrdse hääleõigusega, tuleb Euroopa Parlamendi koosseis valida nii, et igast liikmesriigist oleks võrdne esindatus.

6) Süvendame koostööd liikmesriikidega, kes lähtuvad Euroopa Liidu poliitikas samadest väärtustest ja kaitsevad oma iseseisvust! Euroopa Liidus on tõusnud esile riigid, kes on asunud jõuliselt kaitsma oma suveräänsust, et langetada otsuseid, mis lähtuvad nende rahvuslikest eesmärkidest.

7) Seisame selle eest, et Euroopa Liit ei nõrgestaks NATO kaitseallianssi! Euroopa Liidu kaitsepoliitika eesmärk ei tohi olla NATO võimekuse vähendamine ja NATO paralleelsüsteemi loomine. Euroopa Liidu kaitsepoliitika ei tohi lähtuda mõne liikmesriigi vastandumisest Ameerika Ühendriikidega.

8) Seisame selle eest, et iga liikmesriik tagaks oma välispiiride kaitse! Euroopa Liidu üheks põhimõtteks olev Schengeni viisaruum saab toimida ainult siis, kui kõik liikmesriigid tagavad välispiiride kaitse ja julgeoleku. Vastasel korral – et kaitsta liikmesriikide julgeolekut – tuleb taastada Schengeni viisaruumis piirikontrollid.

9) Seisame vastu ühtsele migratsioonipoliitikale, sh kvoodisüsteemile! Migratsioonipoliitika on iga liikmesriigi suveräänse poliitika osa, mida ei saa otsustada Euroopa Liidu institutsioonid. Me ei luba kvoodisüsteemi ega Marrakechi rändepakti muutmist EL-i õiguse osaks.

10) Piirikontrolli taastamine Euroopa Liidu liikmesriikides ei tohi olla ainult Euroopa Komisjoni otsustada! Euroopa Liit peab muutma praegust poliitikat, mille kohaselt peab liikmesriik piirikontrolli taastamiseks saama Euroopa Komisjoni nõusoleku. Julgeoleku tagamiseks peab igal liikmesriigil olema õigus erandkorras iseseisvalt taastada piirikontroll Euroopa Liidu sisepiiridel.

11) Euroopa Liit peab kohtlema liikmesriike võrdselt! Tuleb lõpetada pikalt kestnud ebavõrdne liikmesriikide kohtlemine, eriti põllumajandustoetuste eraldamisel. Ei ole vastuvõetav, et ühtses majandusühenduses tekitatakse vanematele liikmesriikidele turueeliseid.

12) Euroopa Liit peab keskenduma rahvastiku loomuliku kasvu soodustamisele liikmesriikides! Seoses Euroopa põlisrahvastiku sündimuse langusega alla taastetaset on Euroopa Liit soodustanud immigratsiooni kasvu. Euroopa tulevik ei saa püsida immigratsioonil, vaid loomulikul iibel Euroopa riikides, mida Euroopa Liit saab majanduslikult motiveerida.

13) Seisame sõnavabaduse ja interneti vabaduse eest. Me ei luba kasutada EL-i direktiive autoriõiguse vallas selleks, et piirata sõnavabadust ja internetis levivat infot.

Eesti iseseisvuse eest!

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama