Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volikogu kiitis heaks volitused ja suunised koalitsiooniläbirääkimisteks ja moodustamiseks. Samuti võttis volikogu vastu Keskerakonna, EKRE ja Isamaa volikogude ühisavalduse, mis seab uue valitsuse eesmärgiks parandada inimeste heaolu igas Eestimaa piirkonnas.


Avaldame ühisavalduse täismahus

30. märts 2019

Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonna volikogude avaldus

Toetame laiapõhjalist koalitsiooni ja ühisosa leidmist

Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa Erakond seadsid konsultatsioonidel eesmärgiks parandada inimeste heaolu igas Eestimaa piirkonnas. Mitme nädala jooksul on kokku lepitud ühised põhimõtted tervishoiu, hariduse ja kultuuri, välis- ning julgeolekupoliitika, maaelu, regionaalpoliitika ja muudes olulistes valdkondades.

Eesti peab olema kasvava rahvaarvuga, kaitstud, arenev, turvaline ja konkurentsivõimelise majandusega riik, kus on hoitud eesti keel ja kultuur. Demokraatlik õigusriik, kus on tagatud meie ühiskonnas olulised väärtused, inimõigused ja isikuvabadused, kus austatakse kõiki Eestimaal elavaid inimesi, nende vaateid ja arvamusi ning kuhu on oodatud tagasi kõik need, kes on siit lahkunud välismaale.

Kolme erakonna loodav laiapõhjaline koalitsioon hõlmab erinevaid ühiskonnagruppe, et loetletud põhimõtete eest parimal moel seista. Seejuures lähtudes otsedemokraatia põhimõtetest, kaasates otsuste langetamisel senisest tunduvalt enam Eesti inimesi.

Vaatamata erinevatele seisukohtadele mitmetes küsimustes on osapooled otsinud ning leidnud vajalikke kompromisse. See on oluline demokraatia põhimõte ja näitab erakondade võimekust teha koostööd. Kolme erakonna volikogud tunnustavad ühisosa otsimist ja tööd, mida erakondade esimehed ja delegatsioonid käimasolevate kõneluste jooksul on teinud.

Eesti Keskerakonda, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda ja Isamaa Erakonda valisid 2019. aasta riigikogu valimistel üle poole valimas käinutest, kes usaldasid meie kandidaate, vaateid, valimisplatvorme, tahet ja oskust anda enda panus Eesti arengusse. Riigikogu valimistel ei olnud õigeid ja valesid hääli, tähtsaid ja vähemtähtsaid valijaid. On mõistetav, et on nii neid, kes toetavad kolme erakonna kõnelusi kui ka neid, kes seda ei tee. Meie ühine eesmärk on esindada kõiki Eestimaa inimesi – nii neid, kes valimas käisid kui neid, kes erinevatel põhjustel valimistest osa ei võtnud.

Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonna volikogud toetavad käimasolevaid konsultatsioone ning järgmise Vabariigi Valitsuse moodustamist kolme erakonna poolt.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama