Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) liitus Euroopa erakondade algatusega “Identiteedi ja Demokraatia partei” (Identity and Democracy party (ID), et koondada rahvuskonservatiivid
Euroopa Parlamendis ühtsesse poliitilisse blokki.

LIIKUMISE POLIITILINE PROGRAMM

1. Demokraatia põhimõtete austamine

ID-i ja selle liikmete loodud poliitiline projekt on rajatud demokraatia aluspõhimõtetele ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartale ning seetõttu on meile vastuvõetamatu igasugune
kuulumine – nii endine kui ka praegune –, enda sidumine mistahes autoritaarse või totalitaarse projektiga või neile poolehoiu näitamine.

2. Suveräänsus

ID peab oluliseks riikide ning rahvuste suveräänsust ja riikide vahelist koostööd. Seega on meile vastuvõtmatu igasugune poliitika, mis püüdleb superriigi või riigiülese üksuse loomise
poole. Üheks ID-i liikmeid ühendavaks aluspõhimõtteks on vastuseis igasugusele riikliku iseseisvuse loovutamisele riigiülestele organisatsioonidele ja/või Euroopa Liidu institutsioonidele.

3. Identiteet

ID-i kuuluvate parteide ja Euroopa Parlamendi liikmete poliitilise koostöö aluspõhimõtteks on Euroopa inimeste ja rahvuste identiteedi säilitamine ja nende eripärade austamine. Üheks
oluliseks alusprintsiibiks, mida jagavad kõik ID-i liikmed, on õigus kontrollida ja reguleerida immigratsiooni.

4. Eripärasus

ID-i liikmed tunnustavad igaühe õigust kaitsta Euroopas oma spetsiifilist ja ainulaadset majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist ja territoriaalset mudelit. ID püüdleb oma liikmete
poliitilise tegevuse mitmekesisuse säilitamise poole.

5. Vabadused

ID-i liikmed on oma poliitilise liikumise rajanud isikuvabaduste kaitsmisele, eriliselt rõhutatakse väljendusvabadust, sh ka digitaalseid vabadusi, mis on üha suurema ohu alla
sattunud.

6. Kultuur kui poliitilise tegevuse alus

ID leiab, et kogu poliitilise tegevuse põhiolemuseks on kultuur ja et üksnes kultuuri- ja teaduspõhine haridus võimaldab kodanike poliitilist teadvust arendada.

www.id-party.eu

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama