Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitles 14. augustil Pärnu Endla teatri kohvikus valimisplatvormi, pakkudes värskeid ideid nii linnaruumi arendamiseks kui ka inimeste heaolu tõstmiseks.

Pärnu korruptsioonivabaks!
Lõpetame korruptsiooni, raiskamise, hangete omadele mängimise ja äraostetava mõtteviisi. Tuld korruptantide pihta!

Keeldume kvoodipagulaste paigutamisest omavalitsuse elupindadele!
Kvoodipagulasi tohib Pärnusse tuua ainult linnavõimu loal. Tuld immigrantide maaletoojate pihta!

Pärnu olgu kogukondliku meele kants!
Arendame kogukonnapoliitikat, taastame linnaosade seltsingud ja teeme korrapärast koostööd. Arendame linna linnaosade kaupa väljaehitamise põhimõttel. Hoiame koostöö tuld!

Ajupesu koolidest ja lasteaedadest välja!
Me ei luba suruda koolidesse ja lasteaedadesse sooneutraalsust, homopropagandat, multikultit või muid eestlaste elujõudu pärssivaid võõraid äärmusideoloogiaid. Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist. Tuld hariduse lagastajate pihta!

Korraldame tänavapuhastuse igal aastaajal!
Pärnu tänavad peavad olema puhtad igal aastaajal. Talvel koristame lund, porisel ajal hakkame tänavaid pesema nagu paljudes teistes maailma linnades. Võtame linna kanda lumekoristuse kõnniteedelt eramajade aedade taga, sest eakatele käib see töö üle jõu. Pärnu vajab puhastustuld!

Pärnu jalgrattapealinnaks!
Ehitame välja ülelinnalise jalgrattateede võrgustiku ja ühendame selle maakondlike kergliiklusteedega. Korrastame need, mis juba olemas. Roheline tuli jalgratturitele!

Pärnu jõekallas vaba aja veetmise kohaks!
Käivitame jõeturismi ja ehitame jõesadama. Toetame Pärnu jõe kultuurisadama ehitust. Loome jõe kallastele avalikke ujumiskohti ja teeme tänapäevase sõudebaasi! Muudame Pärnu Põhjamaade surfikeskuseks. Roheline tuli Pärnu uuele sillale!

Pikendame Pärnu suvehooaega ja loome uusi turismimagneteid!
Hajutame suveüritusi ja toetame ettevõtmisi, mis ei toimu tipphooajal. Teeme suvehooajal Supeluse tänavast jalakäijate tänava ja toome Rüütli tänavale hansalinnale kohase tänavakaubanduse. Taastame Munamäel ajaloolise kohviku. Ehitame Rääma rabasse loodusraja ning kesklinna kala- ja taluturu hoone. Arendame mereranna suuremaks puhkealaks, kus on saadaval mitmesugused rannateenused. Innustavat tuld väikekaupmeestele ja -ettevõtetele!

Lõpetame närvesööva ja majandust pidurdava munitsipaalbürokraatia!
Eesti inimeste jõukus kasvab üksnes siis, kui Eesti ettevõtetel läheb hästi. Ettevõtluse suurimad pidurid on arutu bürokraatia ja lõputu ametnike armee oma käskude-keeldudega. Kuulutame sõja munitsipaalbürokraatiale, sest linnavõimust peab saama ettevõtja partner. Tuld ülereguleerimise pihta!

Pärnu vajab uusi transpordikoridore!
Seisame Lelle-Pärnu raudtee käigushoidmise eest. Pärnu lennuväli tuleb taas tööle panna ja teha sellest riigi osalusega ettevõte. Tahame ehitada koostöös keskvalitsusega Pärnu-Ikla maantee täies ulatuses neljarealiseks. Roheline tuli uutele transpordikoridoridele!

Toetame noori peresid ja laste kasvatamist!
Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus. Tõstame sünnitoetuse 1000 euroni ja anname lastega perele tasuta elamuehitusmaa. Kutsume õpilased Pärnu muuseumi tasuta ajalootundi ja pakume koostöös teatriga õppeaastas ühe tasuta teatrikülastuse. Toetame ja edendame õpilasmaleva tegevust. Ehitame lasteaedade ja koolide ujumisõpetuseks uue 50-meetriste radadega ujulakompleksi, kus saab korraldada ka rahvusvahelisi võistlusi. Näitame lastele patriotismi tuld!

Aitame abivajajaid!
Kompenseerime sooviavalduse alusel kuni 100% ulatuses laste füüsilist tervist arendavaid huviringe. Võimaldame puuetega inimestele tasuta sotsiaaltransporti ja parandame selle kättesaadavust. Toetame juba tegutsevate varjupaikade tegevust. Leiame koostööpartnerid ja raha, et valveapteek ja erakorraline hambaravi oleksid alati kättesaadavad. Et Pärnu haigla EMO töökoormus väheneks, vajab linn üldarsti valveteenust. Toome lasteaedadesse ja koolidesse tugispetsialistid (logopeed, tegevusterapeut, füsioterapeut). Ehitame vähekindlustatutele (lastega pered, eakad) omaette üürikortereid ja kortermaju. Eakad ja pered ei pea elama koos asotsiaalide ja kriminaalidega. Hoiame hoolimise tuld!

Pärnust saagu sõbralik ja turvaline linn!
Inimesed peavad saama tunda end igas Pärnu linnaosas igal kellaajal turvaliselt. Vajame rohkem politseipatrulle ja koostööd Paikuse politseikooliga! Taastame ja uuendame linna turvakaamerasüsteemi ja paneme selle ööpäev läbi toimima. Tahame Pärnu pataljoni kui riigikaitse operatiivüksuse tagasi tuua. Tuld kaakide pihta!

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama