On aeg teha kokkuvõtteid EKRE fraktsiooni Riigikogu täiskogu III istungijärgu tööst (11.01 – 16.06.2016). Väikseima fraktsioonina tehti usinalt tööd nii ise kui ka koos teiste fraktsioonidega.

Peamine ülesanne survestada koalitsiooni arvestama opositsiooni arvamustega täitus osaliselt. Kuigi koalitsioon surus enamiku asju julmalt läbi oli tunda seisukohtade mõningast muutumist immigratsioonipoliitikas ja kooseluseaduse osas.

EKRE fraktsioon esitas kokku 63 infotunni küsimust, 9  kirjalikku küsimust. Arupärimisi esitati kokku 20. Sõnavõtte oli ligi 700.

Kokku esitati 11 seaduseelnõud, neist 4 koos teiste fraktsioonidega, millest tähtsamad olid:

Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seadus; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus; Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadus; Erakonnaseaduse täiendamise seaduse; Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele”; Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele”; Riigikogu otsus „Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamisest“; Riigikogu avaldus “Ebaseaduslikult vangistatud Nadja Savtšenko vabastamise toetuseks”; Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu Riigikogu avaldus „75 aastat juuniküüditamisest“; Riigikogu otsus „Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas“.

Seaduse eelnõude muudatusettepanekuid tehti samuti palju: Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 6 ettepanekut; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõule 6 ettepanekut; võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse  eelnõule 24 ettepanekut; Haldusreformi seaduse eelnõule 60 ettepanekut; Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõule 2 ettepanekut

13.04.2016 korraldati Riigikogu konverentsisaalis avalik arutelu teemal „Eesti julgeolekust poliitilise korrektsuseta“ (ettekannetega esinesid Mart Helme, Martin Helme, Henn Põlluaas ja Leo Kunnas, moderaator Urmas Espenberg)

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama