Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas Riigikogule eelnõu, et moodustada parlamendi juurde probleemkomisjon, mis hakkaks otsima lahendusi rahvastiku vähenemisega seotud probleemidele.

„Tänase Eesti suurimateks probleemideks on kahanev sündimus ja rahvaarv, mille tulemusel rahvastik vananeb ja tema taastepotentsiaal halveneb. Rahvastiku kiire vähenemine seab kõik meie saavutused pikemas plaanis kahtluse alla,“ ütles Konservatiivse Rahvaerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme.

„Iibe langus ohustab rahvuse jätkusuutlikkust, majanduse arengut ja rahvuslikku julgeolekut. Komplekssete lahenduste väljatöötamiseks on vaja eri erakondade ja selle kaudu kogu ühiskonna koostööd.“

Helme sõnul saaks Riigikogu probleemkomisjon ülesandeks hoida demograafia teemasid ühiskondlikus fookuses ja otsida erakondade jaoks ühisosa nii nagu kaitsepoliitikas on kujunenud valmidus kulutada kaitsele 2% SKP-st.

„Eesti demograafilise olukorra kirjeldamiseks ning lahenduste otsimiseks tuleb kaasata nii Eesti kui ka rahvusvahelisi eksperte ning toetuda demograafilistele probleemidele lahenduste leidmiseks teadusuuringutele,“ märkis Helme.

Probleemkomisjoni staatuses oleks komisjoni liikmetel õigus nõuda valitsuselt ja täidesaatva riigivõimu asutustelt oma tööks vajalikke andmeid, samuti nõuda valitsuse liikme komisjoni istungil osalemist valitsusliikme võimkonda kuuluvate küsimuste kohta teabe saamiseks.

Komisjoni töö väljundiks peaks olema reaalsete muudatusettepanekute tegemine riiklike poliitikate põhialustesse, seaduste muudatusettepanekute tegemine.
„Oluline on rahvastiku probleemkomisjoni koosseis komplekteerida erakonnaüleselt – esindatud peaksid olema kõik Riigikogu erakonnad,“ ütles Helme.

„Eesti on teiste Euroopa Liidu liikmete poolt tõsiseltvõetav, kui ta suudab toime tulla oma rahvastikuprobleemide lahendamisega. Sel juhul võiksime teistele riikidele eeskuju anda.“

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama