Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon saatis Euroopa Liidu institutsioonidele kirja, kus juhitakse tähelepanu Juhan Partsi ministriks oleku ajal tema haldusalas toimunud kuritarvitustele ning soovitatakse kaaluda tema sobivust Euroopa kontrollikotta.

Fraktsiooni liikmed osutavad, et ehkki Juhan Partsi haridus ja varasem töökogemus jätavad formaalselt mulje tema sobivusest antud ametikohale, on tema ministriks oleku ajal tehtud rida otsuseid, mis muudavad võimatuks tema töötamise avaliku raha vastutusrikast kasutamist kontrollivale ametikohale.

Kirjas juhitakse tähelepanu olulisematele juhtumitele, mis on toonud kaasa maksumaksja raha raiskamise või põhjustanud kahtlustusi kompetentsuses ja süüdistusi korruptsioonis.

„Parts ministriks oleku ajal toimus rahvusliku lennukompanii Estonian Airi taasriigistamine. Pankroti vältimiseks toimusid korduvad rahasüstid suurusjärgus 100 miljonit eurot ning mis hiljem kuulutati Euroopa Komisjoni poolt keelatud riigiabiks. Firma läks seejärel ikkagi pankrotti. Riigiabi üheks põhjuseks olid Partsi kui omaniku esindaja poolt tehtud erakordselt ebaõnnestunud personalivalikud nii Estonian Airi nõukogusse kui ka tegevjuhi kohale,“ seisab kirjas.

„Juhan Partsi ministriks oleku ajal tehti põhjalikud ümberkorraldused reisirongiliikluses, mille tulemuseks olid pikaajalised häired sujuva liikluse tagamisel ja piletimüügi korraldamisel. Ministrina vastutab Parts ka riikliku energiafirma Eesti Energia ülikallite ning ebaõnnestunud riskiprojektide eest Jordaanias ja USA-s, mis tõid riigifirmale kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatunud varade maha kirjutamise. Energiasektoris andis Parts heakskiidu siseriiklikuks investeeringuks, millega ehitati elektritootmisüksus Auveres, mis seisab kasutamata, kuna seal energia tootmine ei ole majanduslikult mõttekas.“

Kirjas märgitakse, et Juhan Partsi üheks möödalaskmiseks majandusministrina oli ka jäämurdja Botnica ost, mida uuris Riigikogu Tallinna Sadama korruptsiooni uurimiskomisjon. „Kokkuvõtvalt leidis uurimiskomisjon, et jäämurdja ostul oli konsultandiks isik, kes nõustas ka jäämurdja müüjat, ning et temast sai hiljem Botnicat opereeriva Tallinna Sadama tütarettevõtte juht. Nimetatud äriühingule tagati hiljem jäämurdeteenuste eest ebamõistlikult kõrge tulu. Laevaostu puhul ei toimunud hinna üle kauplemist, vaid maksti algselt küsitud hind, mis sõltumatute ekspertide hinnangul ületas turuhinna,“ kirjutavad saadikud.

„Partsi valitsemise ajal toimusid sagedased ja arusaamatud tegevjuhi vahetused riiklikus ettevõtlusarenduse fondis EAS. Asutusele heideti ette politiseeritust ja ebasihipärast rahastamist. Minister Partsi ebakompetentsus tuli avalikuks ka seoses sellega, et tema haldusalas olevas Maanteeametis toimus suuremahuline korruptsioon ning ameti juhtkond vallandati alles meedias paljastatud skandaalide järel.“

Kiri toob välja, et Partsi haldusalas pandi toime üks Eesti ajaloo suurimaid korruptsioonikuritegusid riigiettevõttes Tallinna Sadam. „Sadama juhid on kohtu all 8 miljoni euro suuruse altkäemaksu saamise eest, nende tegevuse kahjud omanikule ehk Eesti riigile ulatub ilmselt sadadesse miljonitesse. Kuna kohtuprotsess alles käib, pole lõplikku kahju täpselt võimalik hinnata. Eelnevest tulenevalt palume tõsiselt kaaluda Juhan Partsi sobivust Euroopa Kontrollikotta.“

Kiri on adresseeritud Euroopa Liidu nõukogule, Euroopa Liidu nõukogu sekretariaadile, europarlamendi fraktsioonide esimeestele, europarlamendi eelarve kontrolli komisjonile ning Euroopa Kontrollikoja presidendile.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama