Konservatiivse Rahvaerakonna kongressi avaldus

Rahvale tuleb anda õigus presidendi otsevalimisteks!

President Lennart Meri andis 8. oktoobril 2001. aastal, oma ametisoleku viimasel päeval, Riigikogule üle põhiseaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks oli viia sisse presidendi otsevalimised. 2001. aasta sügisel presidendiks valitud Arnold Rüütel toetas oma eelkäija algatust.

Järgnenud 15 aasta jooksul on aga kartelliparteid hääletanud maha kõik algatused presidendi otsevalimisteks ja eelistanud tagatoa kokkuleppeid, et Kadriorgu jõuaks mugavuspresident, kes laseks võimulolijatel segamatult toimetada.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Kongress nõuab kodanikele juurde hädavajalikke ja vahetuid mehhanisme osalemiseks riigi juhtimisel. Eesti demokraatia huvides tuleb seadustada presidendi otsevalimised.
Praegune valimiskord, mille järgi valib presidendi Riigikogu, ei lähtu Eesti rahva kui kõrgeima võimu kandja põhiseaduslikust staatusest. Rahval puudub sisuliselt võimalus mõjutada presidendivalimiste protsessi.

Kehtiv valimisüsteem ei ole kooskõlas põhiseadusliku võimude lahususe ja tasakaalu põhimõttega. Parlamendis valitud president on kaldu nii Riigikogu kui ka valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade poole. Peatselt ametist lahkuva presidendi Toomas Hendrik Ilvese seisukohad ja väljaütlemised on selle kõnekaks näiteks.

Presidendi üheks oluliseks ülesandeks on tasakaalustada erakondade ja valitsuse tegevust riigi juhtimisel. Otsevalimistel mandaadi saanud president esindaks kõiki Eesti kodanikke, mitte ainult teda ametisse valinud erakondi. Rahva president saaks vabamalt kasutada talle antud põhiseaduslikke volitusi ega peaks kartma otsuseid või avaldusi, mis võimueliidile ei meeldi.

Juhime tähelepanu, et presidendi institutsiooni omavatest Euroopa riikidest puudub presidendi otsevalimiste võimalus vaid seitsmes riigis: Eestis, Itaalias, Kreekas, Lätis, Maltal, Saksamaal ja Ungaris. Rahva kätes on riigipea valimine üheksas parlamentaarses Euroopa riigis: Austrias, Bulgaarias, Iirimaal, Leedus, Poolas, Slovakkias, Sloveenias, Soomes ja Tšehhis. Samuti Küprosel, Portugalis, Prantsusmaal ja Rumeenias, kus presidendil on otsustusõigust rohkem. Presidendi otsevalimised on euroopalik komme.

Avaliku arvamuse uuringud näitavad, et enamik rahvast tunneb ennast kõrvale jäetuna võimalustest mõjutada riigi olulisi otsuseid ja on presidendi otsevalimiste poolt. Otsevalimised annaksid rahvale võimaluse rääkida kaasa riigi juhtimises ning vähendaksid demokraatia defitsiiti Eestis.

Rahva tahte objektiivseks väljaselgitamiseks teeb Konservatiivse Rahvaerakonna Kongress ettepaneku panna presidendi otsevalimiste küsimus põhiseaduse muutmise kaudu rahvahääletusele.

12. juuni 2016,
Pärnu

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama