Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel korraldatud Turu-uuringute AS-i küsitlus andis märtsi teises pooles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetuseks suisa 19 protsenti, millega EKRE on järele jõudmas teist kohta hoidvale Reformierakonnale.

Turu-uuringute AS küsitles 22.-28. märtsini Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Küsitlus viidi läbi veebikeskkonnas. Eesmärgiks oli saada ülevaade inimeste arvamustest Euroopa migratsioonikriisi kohta, kuid samuti küsiti vastajatelt nende erakondlikku eelistust. Uuringust selgus, et Keskerakonda toetas 26, Reformierakonda 20 ja EKRE-t 19 protsenti valijatest. Vabaerakonna ja SDE toetus oli 11 protsenti ning IRL-ile annaks hääle 7 protsenti valijatest.

Kui märtsikuu Turu-uuringute Omnibussi-uuringu põhjal oli EKRE toetus veel 13 protsenti, siis näitab viimane küsitlus EKRE toetuse hüppelist kasvu väga lühikese perioodi jooksul. Ainult pisut hiljem tehtud küsitluse järgi on EKRE toetus tõusnud 6 protsenti võrra ning antud erakonda valiks 19 protsenti valimisealistest kodanikest. Enne Brüsseli sündmuseid läbi viidud uuringus toetas Keskerakonda 25, Reformierakonda 23, SDE-d 13, Vabaerakonda 12 ning IRL-i 6 protsenti valimisealistest kodanikest.

„EKRE on veebikeskkonnas läbi viidud küsitlustes saanud alati pisut suurema toetuse kui tavapärastes näost-näkku meetodil läbi viidud omnibussküsitlustes. Ehkki veebiküsitlus tagab valimi sotsiaal-demograafilise esinduslikkuse, on veebipaneeli liikmed poliitikast keskmisest enam huvitatud ja aktiivsema eluhoiakuga ning need tunnused on iseloomulikud ka EKRE valijatele. Kuna aga ülejäänud erakondade toetusprotsent erineb suhteliselt vähe 1.-20. märtsini läbi viidud omnibussküsitluse tulemustest, võib EKRE toetuse kasvu hinnata üsna tõepäraseks – seda enam, et tavaliselt saab veebiküsitlustes keskmisest kõrgema tulemuse ka Reformierakond, mille toetus on selle küsitluse tulemuste põhjal hoopis langenud,“ kommenteeris küsitluse tulemusi Turu-uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk.

Meeste ja naiste eelistuste puhul paistab silma, et SDE-d toetab 16 naistest ja vaid 6 protsenti meestest, samal ajal EKRE-t toetab 13 naistest ja 26 protsenti meestest. Teiste erakondade puhul soo järgi suured erinevused puuduvad. „Kuigi Sotsiaaldemokraatide toetajate seas on tavapäraselt naisi rohkem, on nad selgelt kaotanud meessoost toetajaid. Brüsseli sündmustele eelnenud uuringus toetas SDE-d veel 11 protsenti meestest, samas naiste seas pole toetus muutunud. On märkimisväärne, et ühe erakonna toetajaskonnas on naisi kolm neljandikku ja mehi üks neljandik,“ kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi juhatuse liige Art Johanson.

Keskerakonna toetus põhineb peamiselt venekeelsel valijaskonnal, neid toetab 80 protsenti venelastest. Eestlaste seas on kõige populaarsemad Reformierakond 24 ja EKRE 23 protsendiga. Vabaerakonna, SDE ja Keskerakonna toetus on eestlaste seas võrdselt 12 ning IRL-i toetus 8 protsenti.

Uuringu viis läbi Turu-Uuringute AS ning kokku vastas küsimustele 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud tänavu jaanuaris. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

 

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama